Nooshi i media

Marknads­hyror ger höjda hyror och kostar staten miljard­er

De senaste trettio årens nyliberala bostadspolitik har inte lyckats med något annat än att skapa trångboddhet och skenande bostadsrättspriser.

I nio av tio kommuner råder det bostadsbrist, och andelen unga vuxna som bor med sina föräldrar har nästan fördubblats. Det skriver Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Momodou Malcolm Jallow på DN Debatt idag.

Regeringen vill förvärra situationen med mer av samma politik. Marknadshyrorna de vill införa innebär bland annat drastiskt högre hyror, ökad trångboddhet och fler vräkningar.

Till att börja med handlar det om nyproduktion, men i förlängningen går det inte att göra så radikala förändringar på en del av marknaden utan att resten påverkas.

Finland införde marknadshyror för nyproduktion 1991 och därefter för hela beståndet 1995. Konsekvensen blev att hyrorna i Helsingfors steg med mer än 40 procent. Det innebar också att statens kostnad för bostadsbidrag ökade chockartat – idag är finska statens kostnader för bostadsbidrag åtta gånger högre än den svenskas, räknat per hyresgäst. Översatt till svenska förhållanden skulle det innebära 35 miljarder i ökade kostnader för bostadsbidrag – det är mer än vad hela polisen kostar och skulle gå rakt ned i fastighetsägarnas fickor. De som förespråkar marknadshyror påstår att de leder till ökat bostadsbyggande, men både erfarenheter från andra länder och vetenskapliga studier visar att så inte är fallet.

Vänsterpartiet vill istället se en nationell bostadsförsörjningsplan som ser till att alla har råd med ett tryggt och prisvärt boende. För att komma till rätta med bostadsbristen föreslår vi bland annat statliga topplån till byggbolagen, att delar av AP-fondernas pengar investeras i bostadsbyggande och ett utvecklat investeringsstöd. Vi vill även se statligt delfinansierade renoveringar av miljonprogrammen. Utöver att vara nödvändiga investeringar skulle det skapa en stor mängd jobb och få ned arbetslösheten.

Regeringens utredning om marknadshyror är ett beställningsjobb från fastighetsägarna, som är de enda som skulle gynnas av en sådan reform. Vi diskuterar gärna lösningar på bostadskrisen. Men vi kommer inte acceptera att regeringen lägger fram ett förslag i riksdagen som innebär marknadshyror och som stänger dörren för hyresgästerna att förhandla kollektivt.

Läs hela debattartikeln här.

Läs mer om marknadshyror: