resurs

Valberedningsarbete

Handledning från 2012, senast uppdaterad i december 2020.

”Valberedningens uppgift är att granska och värdera de nominerade kandidaterna, både var för sig och utifrån hur de kan samarbeta och komplettera varandra, och sedan lägga fram ett väl genomtänkt och avvägt förslag.”

Ladda ner Valberedningsarbete en handledning (pdf)
Ladda ner Valberedningsarbete en handledning (word)

Den feministiska lathunden för valberedningar, som togs fram 2013, finns nu integrerad i handledningen men kan vara bra att ha också som särtryck.

Ladda ner Feministisk lathund för valberedningar (pdf)
Ladda ner Feministisk lathund för valberedningar (word)

Verkställande utskottet tog nya riktlinjer om sammansättningen av valberedningar, som alltså riktar sig till de som föreslår eller väljer valberedningar, i februari 2016.

Ladda ner Riktlinjer angående sammansättningen av valberedningar (pdf)

 

Samlade organisationsdokument