resurs

Valberedningsarbete

Handledning från 2012, senast uppdaterad i december 2020.

”Valberedningens uppgift är att granska och värdera de nominerade kandidaterna, både var för sig och utifrån hur de kan samarbeta och komplettera varandra, och sedan lägga fram ett väl genomtänkt och avvägt förslag.”

Ladda ner Valberedningsarbete en handledning (pdf)
Ladda ner Valberedningsarbete en handledning (word)

Det finns också en särskild internfeministisk handledning som riktar sig till valberedningar.

Verkställande utskottet tog nya riktlinjer om sammansättningen av valberedningar, som alltså riktar sig till de som föreslår eller väljer valberedningar, i februari 2016.

Ladda ner Riktlinjer angående sammansättningen av valberedningar (pdf)

 

Samlade organisationsdokument