politik

Sjukförsäkringen

Alla kan bli sjuka och behöva en bra sjukförsäkring. Trygghet ska inte bara vara för de som har råd att skaffa privata försäkringar. Ingen ska behöva oroa sig för vad som händer med ekonomin om man blir sjuk.

Vänsterpartiet tycker att sjukförsäkringen ska ge bra ersättning för förlorad arbetsinkomst och därmed skapa en trygghet i att vi alla klarar oss ekonomiskt om vi blir sjuka. Solidariska trygghetssystem har ett starkt stöd men bygger på att människor kan lita på att systemet fungerar när de blir sjuka och att de får ut en rimlig ersättning i förhållande till sin lön. För att sjukförsäkringen ska fungera och ha legitimitet har vi medverkat till en höjning av inkomsttaket i sjukpenningen i samarbete med regeringen. Vi har också avskaffat den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, den s.k. stupstocken. Detta är en viktig del i att återupprätta en trygg försäkring.

Men mer måste göras. Idag får många avslag på ansökan om sjukpenning trots att en läkare har sjukskrivit dem. Det hänger ihop med att regeringen har infört ett mål om att minska sjuktalet. Det gör att det betalas ut mindre sjukpenning, men det gör inte människor friska och måste därför tas bort. Istället måste vi satsa på bättre arbetsvillkor. En sjukskriven ska också ha rätt till rehabilitering för att underlätta återgången till arbete. Vi vill införa sanktionsavgifter för arbetsgivare som inte tar sitt ansvar för rehabilitering.

Dela den här sidan:

Kopiera länk