politik

Kultur

Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att uppleva och att utöva oavsett var i landet man bor eller vem man är.

Kulturen präglas av sin tids föreställningar, motsättningar och villkor. Men kulturen återspeglar inte bara samhället. Konst och andra kulturyttringar kan också vara en förändrande kraft som bidrar till att människor blir medvetna om sig själva och om samhället. Därför är det så viktigt att konsten får verka fritt. Att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism.

Avståndet till storstädernas centrum ska inte avgöra tillgången på kultur. Vänsterpartiet vill till exempel att Riksteatern och turnerande utställningar ska nå ut i alla hörn av landet och att stora sportevenemang ska sändas i kanaler som alla har tillgång till. De icke-kommersiella mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur måste bli fler. Vänsterpartiet vill att kulturskolan blir avgiftsfri i hela landet. Vi anser att alla barn, oavsett familjens ekonomiska förutsättningar, ska ges möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet.

Professionellt verksamma kulturskapare måste ha möjlighet att leva på sitt kulturskapande under rimliga förhållanden. Offentliga stöd ska inte styras av efterfrågan. Kulturpolitiken måste också grunda sig på andra värden.

Vänsterpartiet har under den här mandatperioden tillsammans med regeringen bland annat återinfört fritt inträde på statliga muséer, sänkt taxan på kulturskolan och genomfört förstärkningar på biblioteksområdet. Vi vill även öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar till muséer och förbättra villkoren för bildkonstnärer och andra kulturskapare.

Dela den här sidan:

Kopiera länk