politik

HBTQ

Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vänsterpartiet anser att reglerna om föräldraskap ska vara lika oavsett sexuell läggning. Därför vill vi att faderskapspresumtion ersätts av en föräldraskapspresumtion som ska gälla för alla par, oavsett om de är gifta eller registrerade partners.

Alla har rätt till sin könsidentitet. Därför vill vi bland annat att ändring av juridiskt kön ska vara ett administrativt förfarande och att åldersgränserna för ändring av juridiskt kön respektive medicinsk könskorrigering bör avskaffas.

Alla människor ska fritt kunna definiera och uttrycka sig och ha rätten att bestämma över sin egen kropp. Att välja mellan de två kategorierna man och kvinna passar inte för alla. Vi vill därför att det ska införas ett tredje juridiskt kön, så att det till exempel kan stå i passet. Detta finns redan idag i flera andra länder.

Samhället behöver bli bättre på att möta och inkludera transpersoner. Därför vill vi ställa hårdare krav både i vården och i skolan när det gäller bemötande och inkludering. Det är oacceptabelt att många personer idag utsätts för hot eller våld enbart för att de till exempel lever med någon av samma kön eller har ett normbrytande könsuttryck. Vänsterpartiet vill därför bland annat att arbetet mot hatbrott stärks.

Läs även:

Riksdagsmotionen Hbtq-frågor i världen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hbtq-fragor-i-varlden_H7023356

Riksdagsmotionen Förstärkta rättigheter för transpersoner
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forstarkta-rattigheter-for-transpersoner_H5023596

Riksdagsmotionen Jämlik familjerätt
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamlik-familjeratt_H5023607

Riksdagsmotionen Hatbrott
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hatbrott_H5023881

Riksdagsmotionen Jämställdhet i utbildningssektorn – från förskola till högskola
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamstalldhet-i-utbildningssektorn—fran-forskola_H6021760

Dela den här sidan:

Kopiera länk