politik

Abort

Alla kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Fri abort är en förutsättning för att alla barn som föds ska vara välkomna men är också en hälsofråga för kvinnor, både fysiskt och psykiskt. Det är kvinnans rätt att avgöra om och när hon vill ha barn.

Rätten till säker abort är lagfäst i Sverige, men långt ifrån en självklarhet. Tvärtom ifrågasätts denna rättighet ständigt. Runt om i världen skärps abortlagstiftningen. Vänsterpartiet motsätter sig varje inskränkning i aborträtten och menar att Sverige aktivt måste arbeta för flickors och kvinnors rättigheter i hela världen. Vi vet att inskränkningar i aborträtten inte innebär färre, utan bara farligare aborter.

Det finns idag en debatt om sena aborter, och i framtiden kanske läkarvetenskapen kan rädda foster tidigare än idag. Det får inte betyda att aborträtten krymps. 94 procent av aborterna sker före vecka 12. Bara en procent görs efter vecka 18. Sådana sena aborter beviljas bara vid fosterskador, kromosomavvikelser och sjukdom hos modern efter beslut från Socialstyrelsen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk