Kongress 2022

Vänsterpartiets kongress valde en ny partistyrelse

Kongressombuden på Vänsterpartiets kongress valde idag en ny partistyrelse. Partistyrelsen är Vänsterpartiets högsta beslutande instans mellan kongresserna. Den leder verksamheten och fattar beslut om partiets politiska inriktning.

Till ordinarie ledamöter i partistyrelsen valdes:

Marta Aguirre, Storstockholm

Pål Brunnström, Skåne

Saga Carlgren, Gotland

Lisa Claesson, Skåne

Lorena Delgado Varas, Storstockholm

Ali Esbati, Storstockholm

Aron Etzler, Storstockholm

Maria Forsberg, Sörmland

Kajsa Fredholm, Dalarna

Ida Gabrielsson, Storstockholm

Hanna Gedin, Skåne

Samuel Gonzales, Gävleborg

Carolina Gustafsson, Norrbotten

Tony Haddou, Göteborg

Agneta Hansson, Västerbotten

Ilyas Hassan, Storstockholm

Elin Hoffner, Jämtlands län

Gertrud Ingelman, Göteborg

Hannah Klang, Göteborg

Patrik Strand, Skåne

Linn Wegemo, Västmanland

Ciczie Weidby, Jönköpings län

 

Till partistyrelsens suppleanter valdes i inträdesordning:

Samuel Skånberg, Storstockholm

Christian Larsson, Göteborg

Charliene Kiffer Goude, Gävleborg

Nina Berggård, Norrbotten

Robert Armblad, Kronoberg

Kerstin Joelsson-Wallsby, Fyrbodal

Momodou Malcolm Jallow, Skåne

Sofia Södergren Poikulainen, Storstockholm

Yekbun Alp, Uppsala Län

Nicklas Ellehammar Lundström, Östergötland