Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterpartiet kräver utredning av anonyma partibidrag

För att den svenska demokratin ska fungera så måste svenska folket veta vems intressen deras företrädare i riksdag och regering representerar. Därför har vi sedan 2018 en lag som reglerar hur politiska partier ska redovisa vilka donationer de har tagit emot, och från vem.

Trots det så har TV4 i en granskning kunnat avslöja att Socialdemokraterna och samtliga blåbruna partiet inte bara är beredda att kringgå lagen och ta emot donationer utan att redovisa från vem de kommer, utan också verkar ha väl inarbetade metoder för hur det ska gå till.

De senaste trettio åren har mycket av de som vi i Sverige tidigare ägde gemensamt privatiserats — det handlar bland annat om skola, vård och omsorg. Bland de företag som lever på våra skattepengar finns det idag en osund kultur där samma person en dagen är politiker och nästa dag välfärdskapitalist. Vilka följder det får för svensk politik har aldrig utretts. Hade till exempel marknadsskolan, som en majoritet av svenska folket och 97 procent av svenska lärare vill avskaffa, tillåtits fortgå utan den sammanblandning av politik och ekonomiska intressen vi sett de senaste decennierna?

Svenska folket ska kunna känna sig trygga i att det är deras intressen riksdagspartierna företräder, inte riskkapitalisternas. Därför presenterar Vänsterpartiet tre nya förslag som skärper lagen om insyn i partiernas finanser.

Förslagen är följande:

  • Förbjud att ta emot anonyma donationer genom att använda en bulvan eller motsvarande upplägg med tredje part. Behovet av en sådan bulvanlagstiftning är uppenbart efter det avslöjande som har gjorts.
  • Förbjud förberedelse för att ta emot anonym gåva. Idag är inte det inte förbjudet att förbereda eller försöka ta emot transaktioner i strid med lagen, vilket gör att partier kan föreslå uppläggen och undvika vite så länge någon transaktion inte kan bevisas.
  • Se över hur organisationer och stiftelser kan användas som kryphål. I avslöjandet presenterades stiftelseupplägget som ett alternativ för att runda lagstiftningen. Det föranleder ett behov av att se över hur dylika kryphål i lagstiftningen kan täppas till, så att lagen får den verkan den var avsedd att ha.

Vänsterpartiet har dessutom anmält Socialdemokraterna och samtliga blåbruna partier till Kammarkollegiet. Avslöjandet pekar på att de här partierna har väl inarbetade system för att ta emot anonyma donationer och att detta pågått under lång tid. Nu krävs det en grundlig utredning för att svenska folket ska få insyn i om de fem partierna tidigare tagit emot pengar på otillåtna sätt, och i så fall hur mycket och av vilka.

Det har svenska folket rätt att veta.

Förslagen presenterades av Nooshi Dadgostar på en pressträff. Här kan du se den i sin helhet.