Nyheter

Vänsterpartiet ger besked kring LAS – och erbjuder sig att budgetförhandla

Slå inte sönder anställningstryggheten för alla Sveriges löntagare. Det var budskapet när Jonas Sjöstedt idag höll pressträff kring hur partiet går vidare i LAS-frågan. Han framhöll också att januaripartierna måste förhandla med Vänsterpartiet för att få en långsiktig majoritet i riksdagen.
– Om regeringen genomför förändringar i las utifrån den utredning som lades fram innan sommaren skulle det ha en enorm påverkan på svensk arbetsmarknad. Det skulle beröra alla som har en fast anställning. När man inte behöver motivera vem som sägs upp kanske det blir den som är gravid, eller den som har modet att säga från mot en dålig chef som får gå. Det är inte den arbetsmarknad vi vill ha, sa Jonas Sjöstedt.

Han menade att utredningen måste dras tillbaka för att arbetsmarknadens parter ska ha en rimlig chans att förhandla och komma överens.
– Den viktigaste orsaken till att parterna inte kunde komma överens var hotet om lagstiftning. Om januaripartierna menar allvar med att de vill att parterna ska göra upp är det naturliga att dra tillbaka hotet om lagstiftning, sa han.

Jonas Sjöstedt framhöll på pressträffen att januariavtalet i praktiken redan fallit. För att få en långsiktig majoritet borde januaripartierna släppa planerna på att försämra anställningstryggheten och införa marknadshyror och istället budgetförhandla med Vänsterpartiet.
– Januariavtalet fungerar inte, det är i praktiken satt ur spel. Det byggde på att Vänsterpartiet skulle uteslutas från politiskt inflytande, men det har visat sig vara rent önsketänkande. Flera gånger har budgeten ändrats av oppositionen.
– Vi uppmanar regeringen att nyttja den majoritet som finns. Det går att skapa politisk stabilitet: Är man beredd att dra tillbaka las-utredningen och låta parterna förhandla utan hot, lägger man inte fram förslag om marknadshyror, så ska vi gärna förhandla med regeringen om allt de så önskar inklusive statsbudgeten. Vi vill samarbeta, sa Jonas Sjöstedt.

Om regeringen inte lyssnar på Vänsterpartiet, utan går vidare med en lagstiftning byggd på utredningen kommer Vänsterpartiet gå vidare med en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven.
– Då är vår bedömning att Sverige går mot extraval om anställningstryggheten. Då saknar regeringen stöd i riksdagen. Det är inte Vänsterpartiets mål, vårt mål är att parterna ska få förhandla det här utan hot. Vi uppmanar Löfven att inte välja ett extraval om anställningstryggheten och gå till historien som en socialdemokratisk statsminister som ställde den svenska modellen åt sidan i den viktigaste överenskommelsen parterna har gjort på årtionden, sa Jonas Sjöstedt.