Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterpartiet föreslår tryggare sjukförsäkring

De senaste trettio åren har sjukförsäkringen systematiskt försvagats och monterats ner. Men att straffas ekonomiskt gör ingen friskare, tvärtom betyder det ofta att det blir svårare för den drabbade att komma tillbaka i arbete. Därför presenterar Vänsterpartiet idag förslag på hur sjukförsäkringen ska stärkas.

Alla de människor med yrken som får Sverige att fungera drabbas idag av ett orättvist extra inkomstavdrag. Lärare, sjuksköterskor, busschaufförer och snabbköpsanställda kan inte göra som kontorsanställda och jobba hemifrån när de känner sig krassliga. Istället måste de offra tjugo procent av veckans inkomster på karensavdraget vid varje förkylning. Det driver inte bara på ekonomisk ojämlikhet, utan uppmuntrar dessutom till sjuknärvaro och ökad smittspridning. Därför vill Vänsterpartiet helt avskaffa karensavdraget. Företagen kommer inte drabbas av ökade kostnader utan vi förslår att staten bär den kostnaden.

Förutom detta så föreslår Vänsterpartiet höjda tak i både sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Vi vill också höja ersättningen i sjuk- och aktivitetsersättningen. Tillsammans innebär det här att betydligt fler än idag kommer att kunna få ut åttio procent av sin normala inkomst vid sjukdom eller föräldraledighet. Ungefär 800 000 personer uppskattas få höjd inkomst som en följd av Vänsterpartiets förslag.

I förslaget ingår också en plan för hur Försäkringskassans Rehabiliteringstrappa ska avskaffas och ersättas av en individuellt anpassad modell med fokus på på medicinska insatser, rehabilitering och arbetsprövning. Sjukförsäkringen ska individanpassas så att det bland annat blir lättare och mindre riskabelt för den försäkrade att pröva att återgå till arbete.