Nyheter

Vänster­partiet får fram mer resurser till välfärden

Efter att ha pressat januaripartierna fick Vänsterpartiet fram 5 miljarder kronor till välfärden. Nu har partiet i förhandlingar med M och KD kommit fram till ytterligare tillskott på 2,5 miljarder kronor.

–  Vi har en välfärdskris runt om i landet. I Kiruna avskedar man två tredjedelar av alla elevassistenter. Många av de barn som behöver extra stöd får helt enkelt klara sig själva. På akuten i Stockholm får svårt sjuka vänta i timmar på hjälp. Runt om i landet sparar man in på stöd till funktionsnedsatta.

– För att förhindra detta har Vänsterpartiet förhandlat fram 7,5 miljarder kronor i generella statsbidrag till välfärden. Det gör stor skillnad runt om i landet, säger Vänsterpartiet ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson.

Efter press från Vänsterpartiet avsatte januaripartierna fem miljarder kronor i vårbudgeten. Nu har Vänsterpartiet förhandlat med M och KD om ytterligare 2,5 miljarder kronor i generella statsbidrag i en extra ändringsbudget. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson är nöjd.

– Vi vet att varenda undersköterska och varenda lärare behövs i svensk välfärd. Därför gör vi allt vi kan för att få fram de resurser som krävs, säger hon.

Förslaget till extra ändringsbudget kommer att tas upp på finansutskottets sammanträde den 23/1.

 

Totalt resurstillskott för välfärden under 2020:

Anslagsökningar (miljoner kronor)
Ökade generella statsbidrag till välfärden i extra ändringsbudget2 486
Tidigare aviserade tillskott5 000
SUMMA7 486

De ytterligare förstärkningar som görs av välfärden i den extra ändringsbudgeten finansieras enligt nedan. 

Budgetförstärkningar (miljoner kronor)
Friåret återinförs ej216
Ingångsavdraget genomförs ej1 670
Omfördelning medel för lärarassistenter500
Omfördelning medel Innovationsrådet100
SUMMA2 486