Kongress 2020

Vänster­partiet antog ny strategi

Den på grund av corona kraftigt nedbantade partikongressen fokuserade huvudsakligen på val av ny partiledning. Utöver detta så antogs dock ett viktigt politiskt dokument: det nya strategidokumentet. Syftet med strategidokumentet är att lägga fast partiets politiska målsättningar för den närmaste framtiden. Innehållet är utgår i sin tur ifrån det arbete som bedrivits av partiets framtidskommission under de senaste åren.

– Under de senaste åren har Vänsterpartiet vuxit kraftigt både i antal medlemar och i opinionen, säger partisekreterare Aron Etzler.

Samtidigt har det politiska läget, med januariavtalets nyliberala politik och starka högerextrema och rasistiska krafter i samhället, gjort det svårare för Vänsterpartiet att få genomslag för våra politiska förslag.

– Vår största utmaning i det här läget är att bli ett ännu bredare parti än tidigare, och bli bättre på att nå ut på landsbygden, till LO-arbetare och bland unga. För att göra det måste vi inte minst vrida det politiska samtalet till att handla om de frågor som faktiskt berör oss alla: starkare välfärd, trygga jobb och en utjämning av de ekonomiska och sociala klyftorna, säger Aron Etzler.

Kongressen antog i stora drag på partistyrelsens förslag till strategidokument. Dock bifölls en motion om att återinföra en landsbygdspolitisk talesperson.

Dela den här sidan:

Kopiera länk