Nyheter

Superkomvux för unga i pandemin

Nooshi Dadgostar presenterar idag på 1 maj ett förslag om kraftigt förbättrade villkor för att den som i år går ut gymnasiet utan fullständiga betyg ska läsa upp dem. Bättre ekonomiska villkor tillsammans med satsningar på mentorer och fria läromedel ska locka så många som möjligt att läsa upp betygen.

– Vi har inte råd att låta coronagenerationen halka efter. Genom att ge dem väldigt bra villkor hoppas vi locka så många som möjligt att fortsätta på Komvux så att de får fullständiga betyg. Vi vet att det är helt centralt för att de ska få jobb framöver, så det är viktigt både för dem och för hela samhället, säger Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Hon fortsätter:

– Vi kan inte acceptera ett stort kunskapstapp på grund av distansundervisningen i pandemin. Därför föreslår vi det vi kallar för Superkomvux. Det handlar om jobb, jämlikhet och framtidstro.

Unga har fått offra väldigt mycket i pandemin. Under mer än ett år har sociala kontakter och aktiviteter blivit lidande och det i en ålder då ett år är en väldigt lång tid. Inte minst har deras utbildning påverkats när gymnasiet gått över till distansundervisning. Lärare runtom i Sverige har gjort enorma insatser, men situationen har varit svår. Vi vet att personer utan fullständiga gymnasiebetyg hamnar efter och riskerar få problem på arbetsmarknaden för lång tid framöver. Priset såväl för den unga som för Sverige som land riskerar bli högt.

Därför vill Vänsterpartiet göra en stor satsning på mycket förmånliga ekonomiska villkor så att den som nu går ut gymnasiet utan fullständiga betyg ska läsa upp dem på Komvux eller folkhögskola. Samhället behöver göra vad man kan för att så många som möjligt ska göra detta. Det är också rimligt att ge unikt bra villkor sett till hur de här eleverna har drabbats under pandemin.

Vänsterpartiet föreslår:

1. Bättre ekonomiska villkor för de som vill läsa upp betygen. Vänsterpartiet vill ge de som i år går ut gymnasiet utan fullständiga betyg bidragsdelen i högskolans studiemedel (3312 kr/mån) för att läsa upp betygen på Komvux eller folkhögskola. Detta istället för gymnasiets studiebidrag (1250 kr/mån) som de annars skulle ha fått så länge de är under 20 år. Förslaget innebär att de fr nästan tre gånger så mycket i studiebidrag som annars, för att få så många som möjligt att läsa upp betygen. Ändringen är tillfällig på grund av pandemin.

De som går ut gymnasiet har i regel inte fyllt 20 år och har därför inte rätt till studiemedel på högskolenivå för att studera på gymnasienivå. Det ändrar vi tillfälligt på, vad gäller bidragsdelen. De som gick ut gymnasiet 2020 påverkades också av distansundervisning men fyller i regel 20 år i år och har därmed ändå rätt till studiemedel på högskolenivå.

2. Storsatsa på mentorer. De som gått utan fullständiga betyg i år ska få hjälp av mentorer att ta sig igenom komvuxstudierna, eftersom Komvux ställer högre krav på eget ansvar.

3. Inför fria läromedel på Komvux. Idag kan läromedlen på Komvux vara dyra och utgöra en tröskel att börja studera där. Förslaget omfattar alla som läser på Komvux och är tänkt att gälla permanent framöver – ingen ska hindras av att böckerna kostar för mycket.

Förslaget beräknas kosta 2,2 miljarder kronor.

För sysselsättning och ekonomisk utveckling framöver är det av största vikt att motverka det kunskapstapp som pandemin har medfört. Coronagenerationen får inte lämnas efter.

Se den inspelade pressträffen här på Facebook.

Dela den här sidan:

Kopiera länk