Jonas i media

Stoppa kaosprivatisering av Arbets­förmedlingen

Vänsterpartiet kräver att privatiseringsexperimentet med Arbetsförmedlingen stoppas. Går inte regeringen med på våra krav kommer vi att agera för att riksdagen avsätter arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S.

– Vänsterpartiet kräver att privatiseringsexperimentet med Arbetsförmedlingen stoppas. Går inte regeringen med på våra krav kommer vi att agera för att riksdagen avsätter arbetsmarknads-minister Eva Nordmark, S.- Det här är ett experiment som marknadsfundamentalisterna i Centerpartiet drivit igenom. Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna och Stefan Löfven vikt ner sig fullständigt i den här frågan, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Arbetsförmedlingen har redan drabbats av neddragningar till följd av att Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstades igenom av riksdagen ifjol. Neddragningarna har lett till att personer som ska skrivas in i olika åtgärder inte längre har någonstans att vända sig. Det handlar i första hand om nyanlända och långtidsarbetslösa.

Samtidigt har kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag, ökat kraftigt. Enligt Sveriges kommuner och landsting kan hela ökningen kopplas ihop med Arbetsförmedlingens neddragningar. Även funktionsnedsatta har hamnat i kläm.

– I det läget vill regeringen genomföra ett privatiseringsexperiment som inte ens regeringen Reinfeldt vågade sig på. Då slutade det med att Arbetsförmedlingen drog till sig ekonomiska brottslingar, bedragare som erbjöd hypnos och i några fall till och med misstänkta terrorfinansiärer, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet tänker inte tillåta att ett ännu värre kaos drabbar svensk arbetsmarknad. Idag presenterar vi fem krav som stoppar den ideologiskt styrda nedmonteringen av Arbetsförmedlingen.

Regeringen har nu två veckor på sig att meddela hur de kommer att uppfylla dessa krav. Om de inte går oss till mötes inom den tiden kommer Vänsterpartiet att agera för att riksdagen fattar beslut om misstroende mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Vänsterpartiets krav för att inte väcka misstroende mot arbetsmarknadsministern

Inget LOV-tvång
Vänsterpartiet kräver att regeringen slopar kravet om att ett eventuellt nytt system för fristående aktörer måste vara baserat på LOV, lagen om valfrihet.

Mer resurser 2020
Vänsterpartiet kräver att regeringen återkommer med ett extra ekonomiskt tillskott för att stabilisera Arbetsförmedlingens pågående verksamhet under våren 2020.

Finnas i hela landet
Vänsterpartiet kräver att regeringen presenterar en ekonomiskt och tidsmässigt preciserad plan för att stoppa de massiva kontorsnedläggningarna och tillförsäkra en rimlig fysisk närvaro för Arbetsförmedlingen över hela landet.

Säkra stöd för funktionsnedsatta
Vänsterpartiet kräver att regeringen presenterar en plan inklusive eventuella nödvändiga beslut i lag eller förordning, för att bevara och utveckla Arbetsförmedlingens specialkompetenser gällande särskilda behov och stöd för funktionshindrade.

Utred färdigt först
Vänsterpartiet kräver att regeringen slår fast att en eventuell reformering av Arbetsförmedlingen först ska utredas färdigt i alla relevanta avseenden inklusive kostnadsberäkningar och övergångsplaner, innan arbete med ändrad struktur inleds. En analys av hur kommunernas arbetsuppgifter och ekonomiska situation påverkas utgör en avgörande del.

Vänsterpartiets förslag för en fungerande arbetsförmedling

  • Arbetsförmedlingen behöver reformeras för att skapa en bättre fungerande verksamhet. Reformeringen ska ske gradvis och genomtänkt mot bakgrund av utredningar, forskning och den sakkunskap som finns hos fack och arbetsgivare. Den snabba och ogenomtänkta förändring av Arbetsförmedlingen som regeringen nu genomför riskerar att rasera möjligheterna att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik.
  • Vi anser att Arbetsförmedlingen måste finnas i hela landet, så att arbetssökande kan få hjälp där de bor. För att Arbetsförmedlingen ska fungera krävs lokal förankring och god kännedom om de förutsättningar som råder på olika platser. Därför menar vi att beslutet om att lägga ner 132 lokala kontor bör rivas upp.
  • Vänsterpartiet vill att i Arbetsförmedlingen i större utsträckning ska samverka med andra myndigheter och instanser, till exempel kommuner, fack, arbetsgivare och näringsliv för att fler ska komma i jobb.
  • För att säkerställa att Arbetsförmedlingen kan genomföra nödvändiga arbetsmarknadsinsatser föreslår vi en förstärkning av myndighetens förvaltningsanslag.

Se pressträffen