Hoppa till huvudinnehåll

Stärk a-kassan istället för att försämra den

Regeringen och Sverigedemokraterna bluffar om sitt förslag om a-kassan. Både finansministern och arbetsmarknadsministern påstår att förslaget inte innebär någon nedskärning på a-kassan, men beräkningar från Riksdagens utredningstjänst visar att det inte stämmer. Regeringen och Sverigedemokraternas förslag innebär stora neddragningar på a-kassan och slår mot nästan alla inkomstgrupper, framför allt de som redan har minst.

Att försämra a-kassan slår hårt mot de som blir arbetslösa. Det gör också att det blir en press nedåt på lönenivåerna. Människor tvingas konkurrera med att acceptera lägre och lägre löner, det förlorar alla löntagare på.

Vänsterpartiet vill gå åt andra hållet med åtta punkter för en starkare a-kassa:

  1. Höj och indexera taket (stoppar urholkningen)
  2. Sänk arbetskravet från 6 månader till 4 månader (sänker trösklar)
  3. Sänk medlemskravet i a-kassa från 12 månader till 6 månader (sänker trösklar)
  4. Tillåt att beräkna den ersättningsgrundande inkomsten under den 12 månaders ramtiden på 6 månader om det är mer gynnsamt för den sökande (minskar flödet till försörjningsstöd)
  5. Nej till nedtrappning av ersättningsgraden (skyddar lägsta lönerna)
  6. Höj avdraget för medlemskap i a-kassan till 50 procent (gör det billigare)
  7. Inför avdragsrätt för medlemskap i fackförbund (ökar sannolikheten att var med i a-kassa)
  8. Återinför studerandevillkoret som ger studerande rätt arbetslöshetsersättning (sänkta trösklar)

Dessa förslag innebär både att fler kan få a-kassa om de blir arbetslösa och att man då får en rimlig ersättning man kan leva på. Det är själva poängen med en arbetslöshetsförsäkring. Vår modell skapar trygghet för löntagarna och stoppar den press på lönenivåerna som regeringen och Sverigedemokraternas förslag skulle innebära.

Läs mer om regeringens a-kassebluff (pdf)…