Hoppa till huvudinnehåll

Satsa på Sverigejobb i krisen

Byggbranschen kraschar. Samtidigt finns det många investeringar som kommunerna måste göra men som idag riskerar skjutas på framtiden på grund av ekonomiska läget. Det gäller VA-anläggningar, klimatanpassning, vägunderhåll, belysning och mycket annat. Därför föreslår Vänsterpartiet nu Sverigejobb. Staten ska stå för halva kostnaden för sådana investeringar om de görs nu istället för senare. Parallellt med det subventioneras anställningar av de som sägs upp i byggbranschen. Staten kan inte bara se på när arbetslösheten slår till.

Regeringen står och tittar på medans arbetslösheten stiger och Sverige går på knäna och nödvändiga investeringar skjuts på framtiden. Men politik handlar om att vilja och det går att göra någonting åt det här, säger Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet.

Hela Sverige står idag inför stora investeringsbehov. Det byggs för lite och vi gör inte tillräckligt för att möta klimatkrisen. Därför vill Vänsterpartiet införa så kallade Sverigejobb. Reformen riktas till arbetslösa inom bygg- och anläggning. Modellen består av två delar. För det första en statlig medfinansiering i form av halva kostnaden för anläggningsinvesteringar om dessa tidigareläggs under 2024–2026. För det andra möjlighet till subventioner för anställningar av de som sägs upp i byggbranschen, en form av anställningsstöd där staten tar 80 procent av kostnaderna för anställningen. Villkoret ska vara 100 dagar i arbetslöshet och en utbildning inom bygg- och anläggning eller motsvarande kvalifikationer. Befinner man sig i arbetslöshet har man företräde till anställning.

Det här är politik som även skulle få ner den växande arbetslösheten och förstärka ekonomin i sin helhet, säger Ida Gabrielsson, ekonomiskpolitisk talesperson.

Förslaget om Sverigejobb finns med i Vänsterpartiets vårbudgetmotion. Andra förslag i vårbudgetmotionen är:

  • Avskaffa hyrpersonal inom vården
  • Inför avgiftsfri kollektivtrafik för unga på kvällar, helger och lov
  • En ny tillfällig skatt mot elnätsbolagens övervinster