Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens budget hotar jobben och bostäderna

Medan byggbranschen kraschar inför våra ögon tvår regeringen sina händer och skyller på ”omvärldsfaktorer”. Sanningen är att deras egen budget driver på och förvärrar krisen. Lösningen är en långsiktig politik för jobb och bostäder, och den måste komma nu, skriver Malcolm Momodou Jallow och Ali Esbati.

Bostadsbyggandet ligger den lägsta nivån på tio år, och minskningen sedan förra året är den största på tre decennier. Byggföretagen talar om ”den värsta krisen sedan 1990-talet”, medan Byggnads kräver en kriskommission för rädda jobb och byggande.

Samtidigt är bostadsbrist och trångboddhet redan idag ett stort problem. Inte minst bland unga vuxna och arbetare i storstadsområdena är situationen akut. I 190 av Sveriges kommuner råder bostadsbrist, och i Stockholm är bostadskön längre än den varit sedan 40-talet.

Men ett tvärstopp i byggsektorn resulterar inte bara i en ytterligare förvärrad bostadskris. Det slår mot hela samhällsekonomin. Arbetslösheten riskerar att sprida sig som ringar på vattnet, studier måste avbrytas när studenterna inte har någonstans att bo och den stora samhällsomvandlingen till grön industri blir omöjlig när bostäder saknas för den inflyttade arbetskraften.

I sin omläggning av bostadspolitiken från i höstas deklarerade regeringen att man vill ”ge incitament till ökat byggande” genom att ”genomföra en effektivare bostadspolitik för ökat bostadsbyggande”. Resultatet av denna nya effektivitet ser vi svart på vitt i de senaste siffrorna från SCB: antalet påbörjade byggprojekt minskar med 58%. Enligt Boverkets beräkningar kommer situationen fortsätta att förvärras framöver, och byggandet kommer under de följande åren inte ens nå upp till hälften av behovet på drygt 60 000 nya bostäder per år.

Inför detta faktum spelar regeringen och Sverigedemokraterna maktlösa och skyller krisen på ”omvärldsfaktorer”, som räntor och elpriser. Men sanningen är att regeringens politik inte bara misslyckats med att lösa inflationskrisen generellt, utan aktivt förvärrar krisen i byggsektorn.

Om man vill ha en ”en effektiv bostadspolitik för mer byggande”, varför insisterar man då på att skrota det bevisligen mycket välfungerande statliga investeringsstödet? Ett stöd som lett till minst 50 000 nya bostäder, med en i genomsnitt 2000 kronor lägre hyra än i övrig nybyggnation?

Det här är förstås ett dråpslag mot en av våra mest samhällsviktiga sektorer, och ett agerande som är direkt oansvarigt när landet står och väger på gränsen till lågkonjunktur. Inte bara bostadspolitiskt, utan för hela Sveriges ekonomi. Effekterna kommer också att förvärras över tid: nästa år försvinner ytterligare 3,1 miljarder, och 2026 ytterligare 1,4 miljarder. Regeringen och Sverigedemokraterna bidrar alltså aktivt till att tusentals byggarbetare riskerar att kastas ut i arbetslöshet

Det är hög tid att de släpper sina marknadsfundamentalistiska skygglappar, och ser till att genomföra en politik som faktiskt fungerar. För oss Vänsterpartiet är det självklart att det är just politiken som måste ta sitt ansvar – både för jobben och för bostadsbyggandet. Därför kräver vi att:

  • Det statliga investeringsstödet för nybyggnation återinförs. Detta är en beprövad, välfungerande och långsiktigt hållbar politik som gör direkt skillnad. Fokus för stödet ska ligga på klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Ett särskilt investeringsstöd för studentbostäder införs samtidigt.
  • Bostadsbolag ges möjlighet att ansöka om statliga topplån. Detta skulle innebära att staten tar ansvar för att minska räntekostnader och den ekonomiska risken för att påbörja byggprojekt. På så sätt kan vi öka byggandet generellt och minska trösklarna för nya aktörer att etablera sig.
  • En storsatsning på klimatsmart renovering och energieffektivisering av det befintliga hyresbeståndet påbörjas. Förslagets klimatnytta gynnar hela samhället, samtidigt som många hyresgäster räddas från hyreschocker. Det är dessutom en utmärkt konjunkturpolitik för att hålla byggarbetare i kvalificerat, samhällsnyttigt arbete.
  • Regeringen ger i uppdrag åt den statliga banken SBAB att pressa de oskäligt höga bolåneräntorna. I ett läge som idag, när efterfrågan på nybyggda bostadsrätter och småhus rasar skulle detta, utöver att överföra pengar från storbanker till vanliga låntagare, bidra till att stärka marknaden och hålla byggandet igång.

Med dessa fyra förslag skulle staten enkelt och snabbt kunna bidra till att vända konjunkturen i byggsektorn, avhjälpa bostadsbristen och dessutom bidra stort till den nödvändiga gröna samhällsomställningen. Det är bra politik helt enkelt. Det borde till och med regeringen kunna inse.

Artikeln är tidigare publicerad i Expressen.