Hoppa till huvudinnehåll

Billigare och enklare resor med Vänsterpartiets Sverigebiljett

Om vi ska klara klimatomställningen måste en mycket större del av resandet ske med kollektivtrafik. Men då måste det vara billigt och enkelt att resa kollektivt. Vänsterpartiet föreslår därför att införa en gemensam Sverigebiljett för all regional kollektivtrafik.

Det är alldeles för dyrt och krångligt att åka med den kollektivtrafiken idag. Vi vet alla att klimatkrisen är akut och att ta bussen eller tåget gör stor skillnad, säger Linda Snecker, transportpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vägtrafiken står idag för nio tiondelar av transportsektorn utsläpp. För att kunna sänka dem så mycket som krävs för att klara klimatmålen måste kollektivtrafiken ta en mycket större del av persontransporterna. Kollektivtrafiken är också i sig en stor samhällsnytta. Den binder ihop samhällen, och gör det möjligt att arbetspendla, utbilda sig, och ta sig till vänner och fritidsaktiviteter

Tyvärr minskar resandet snarar än ökar. Var fjärde resa med kollektivtrafiken har försvunnit jämfört med 2019. Och det är kanske inte att undra på, när priset har ökat med 139% de senaste två decennierna. Det är långt över både de genomsnittliga prisökningarna, och ökningarna av priset på drivmedel.

Att få ner priset på resorna är helt avgörande, särskilt när inflationen och höga matpriser äter upp marginalerna för vanligt folk, säger Linda Snecker.

För att vända den negativa utvecklingen krävs utbyggd, tillgänglig kollektivtrafik som alla har råd med, och som dessutom är enkel och smidig att använda.

Därför föreslår Vänsterpartiet idag en gemensam Sverigebiljett för all regional kollektivtrafik. För 450 kr i månaden ska man kunna resa med buss, tunnelbana, pendeltåg och spårvagn över hela landet, på samma biljett. Inspirationen kommer från Tyskland, där en motsvarande biljett redan införts, med stor framgång.

Jag kan verkligen förstå varför biljetten blev så populär, du kan resa över hela landet, enkelt och billigt. Med en motsvarande biljett i Sverige skulle du kunna ta dig från Smygehuk till Kiruna, säger Linda Snecker.