Nyheter

Regeringen tillmötes­går Vänster­partiets krav kring Arbets­förmedlingen

Idag kom beskedet att regeringen backar på alla punkter kring arbetsförmedlingen som Vänsterpartiet lagt fram. Den innebär att vi drar tillbaka förslaget om misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Vänsterpartiet ser positivt på de besked kring Arbetsförmedlingen som regeringen lämnat. Sammanfattningsvis noterar vi att regeringen gått samtliga våra krav till mötes. Det handlar dels om att en ny tidsplan satts som ger utrymme för eftertanke och utvärdering, men dessutom om att flera väsentliga delar av den så kallade reformen tagits bort, eller i grunden förändrats. Kravet på att förändringarna ska byggas på LOV har strukits helt, och ytterligare medel till verksamheten utlovats. Detta för att säkerställa tillgänglighet i hela landet, samt garantera särskilt stöd till funktionsnedsatta och andra utsatta grupper.

I och med att regeringen alltså tillmötesgått våra krav så drar vi idag tillbaka vårt förslag om misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Vi kommer dock även framöver att noga följa processen kring Arbetsförmedlingen. Skulle regeringen åter lägga liknande förslag kring arbetsförmedlingen till riksdagen, exempelvis förnyade krav på LOV, kommer vi inte tveka att åter använda oss av den parlamentariska majoritet som visat sig finnas mot sådana förslag.

Sammantaget är regeringens besked en seger för Vänsterpartiet, och ett tecken på att januaripartiernas försök att marginalisera Vänsterpartiet misslyckats. Men framförallt är dagens besked en seger för de arbetslösa som behöver rustas för att få jobb, för de kommuner som nu inte kommer att behöva bära en än tyngre börda ekonomiskt och socialt, och för alla de som vill se ett jämlikare, rättvisare Sverige.