Nyheter
Elin Segerlind, ny klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet

Ny klimatpolitisk talesperson

Elin Segerlind blir ny klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Hon är riksdagsledamot från Dalsland, och tar över efter Jens Holm som lämnar riksdagen i samband med höstens val.

Jens blev invald i riksdagen 2010, och var innan dess EU-parlamentariker för Vänsterpartiet. Som klimatpolitisk talesperson har han bland annat varit med och tagit fram klimatlagen.

I och med att Elin sedan tidigare är talesperson i miljöfrågor så blir hon nu miljö- och klimatpolitisk talesperson.

Elin Segerlind är redan välkänd, i synnerhet i miljö- och klimatdebatten. Det är främst hon, Jens Holm och Birger Lahti, som sitter i miljö- trafik- respektive näringsutskotten, som företrätt den samlade miljö-, energi- och klimatpolitiken.

De tre kommer att jobba tillsammans i utskottsarbetet mandatperioden ut. Birger Lahti och Elin Segerlind ställer upp till riksdagen för ytterligare en mandatperiod.

Elin ser fram emot att fortsätta samarbetet. ”Klimatfrågorna innebär ofta komplexa intressemotsättningar där man måste ha bra politisk kompass, kunna sitt ämne väl, vara grundad i både klass- och miljöfrågor, och kunna genomföra förändringar idag som är till nytta för generationer framöver” säger Elin.

Men det räcker inte att ha analysen och kompetensen. Elin menar att det saknas mod i politiken i dag. I alla fall när det handlar om klimat. ”Vi har ju sett att det finns handlingskraft, resurser och vilja att ändra uppfattning, om det gäller till exempel Corona eller Nato. Det största hotet mot vår överlevnad har hittills inte bemötts med i närheten av så stora åtgärder”, säger Elin Segerlind.

”I V behöver vi lyfta oss ytterligare. En utmaning i alla partier är att klimatpolitiken inte bara behöver bli mer kraftfull. De måste tillgodose både behovet av biologisk mångfald, och behovet av omställning. Inte sällan kommer de två i konflikt, och det gör den politiska styrningen svag. I Vänsterpartiet bottnar vi i båda perspektiven, och jag ser fram emot valrörelsen och möjligheten att skapa rörelse och se till att folket ställer krav på det som behöver göras.”

Klimatomställningen kommer även att vara ett viktigt område för budgetarbetet som vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ali Esbati ansvarar för.

Hanna Gedin, partisekreterare för Vänsterpartiet, säger att klimatomställningen är hjärtat i den ekonomiska politiken. ”Om Sverige ska öka hastigheten i omställningen så krävs det att resurserna används där de gör mest nytta och att politiken tar ansvar för de nödvändiga investeringar som krävs för att göra Sverige fossilfritt. I en sådan här ödesfråga måste pengar till investeringarna gå före överskottsmålen”

Vänsterpartiet har under de senaste två åren arbetat med en omläggning av hur vi driver och pratar om klimatfrågorna. I fokus ligger de stora omställningsprojekten och massiva investeringar för att snabbare nå fossilfria industrier och transporter. I strategin ligger också en vilja att sätta frågor på väljarnas dagordning genom att mycket konsekvent lyfta huvudsakligen de prioriterade frågorna och kraven.

Jens Holm, som tidigare i år meddelade att han inte kandiderar för en ny mandatperiod, har varit en av Sveriges mest tongivande klimatpolitiker, och även varit aktiv i den interna debatt kring strategi för klimatomställning som förts bland annat i samband med Vänsterpartiets kongress.

Om orsaken till att han lämnar uppdraget som klimatpolitisk talesperson säger han:

”Partiledningens nya klimatpolitik är jag inte rätt person att företräda. Det har varit tolv fina år som talesperson. I övrigt fortsätter jag som vanligt”, säger Jens Holm. som alltså kommer att fortsätta som ordförande i trafikutskottet mandatperioden ut

Mer om Elin Segerlind, ny klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet

För dig som vill veta mer om Elin, och hänga med i vad som händer, så uppdaterar hon med aktuella kommentarer på www.elinsegerlind.com. Du kan också läsa mer om Elin här.

Följ även Elin på twitter, Instagram och Facebook.

Dela den här sidan:

Kopiera länk