Nooshi

Mer resurser till äldre­om­sorgen för att skydda de äldre

Alldeles för många har dött i äldreomsorgen under coronakrisen. Människor har ryckts från sina nära och kära. Men trots att Coronakommissionen bedömer att regeringen har misslyckats med att särskilt skydda de äldre, så gör regeringen alldeles för lite. Därför vände sig Vänsterpartiet till Moderaterna och Kristdemokraterna för att något skulle hända. Nu presenterar vi gemensamma förslag för att skydda de äldre.

– Trots krisen gör regeringen väldigt lite för att lösa äldreomsorgens problem, så nu måste vi agera. Genom att omvandla timanställningar till fasta jobb för de som arbetar i äldreomsorgen så skyddar vi de äldre. Vårt mål på sikt med det här är att halvera andelen timanställningar, säger Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet föreslår tillsammans med M och KD:

Färre timanställningar och ökad personalkontinuitet inom äldreomsorgen
Vi måste få ned andelen timanställningar och tidsbegränsade anställningar genom att omvandla dem till tillsvidareanställningar. Vi är överens om att avsätta 2 miljarder kronor per år för detta under perioden 1 juni 2021 till budgetperiodens slut 2023. Vår långsiktiga ambition är att andelen tidsbegränsade anställningar halveras, i huvudsak genom att omvandlas till tillsvidareanställningar på heltid.

Ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen
Den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen behöver stärkas omgående. Vi föreslår därför 1,35 miljarder kronor för 2021 till att förbättra läkarkompetens inom äldreomsorgen, fler sjuksköterskor i särskilt boende och för att fler undersköterskor ska kunna utbilda sig till specialistundersköterskor med fokus på äldrevård och demensvård.

Ökade möjligheter till tryggt boende för äldre
För att fler äldre ska få tillgång till anpassade boenden snabbare vill vi utöka investeringsstödet för äldrebostäder. Vi föreslår att det befintliga statliga stödet till bostäder för äldre personer utökas med 1 miljard kronor för 2021, där merparten av dessa tillkommande medel öronmärks för trygghetsbostäder.

Mer behöver göras framöver, men det här är en kraftfull början. Sammantaget tillför vi 4,35 miljarder kronor 2021 till äldreomsorgen utöver regeringen. För 2022 och 2023 budgeterar vi 3,9 miljarder kronor årligen.

Läs mer om förslagen här…
Dela gärna det här filmklippet på Facebook med Nooshi Dadgostar

Dela den här sidan:

Kopiera länk