Hoppa till huvudinnehåll

“Hellre matkassar än nya prästskrudar”

I höst är det kyrkoval. Och det är en kyrka med utmaningar som går till val. Ett vikande medlemsantal och få som röstar är några av dem. ViSK vill vända den trenden.

Mona Olsson är ordförande för Vänstern inom Svenska kyrkan, ViSK. Till vardags är hon även kommunpolitiker i Norrköping. De frågor VISK kommer att driva i kyrkovalet ligger nära Vänsterpartiets politik, men det är en partipolitiskt obunden organisation som går till val.

– Vårt mål är att svenska kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka. Finns behov ska svenska kyrkan finnas där med sina resurser. Vi vill hellre fylla matkassar och jobba diakonalt, än att investera i nya prästskrudar. Kyrkans uppgift att skapa mötesplatser. Det är viktigt i en tid där många är ensamma, säger Mona Olsson.

– Andra frågor vi driver är att verka för en generös flyktingpolitik och rätten till återförening för familjer. Vi måste även ta itu med barns psykiska ohälsa, där vi kan finnas som ett existentiellt samtalsstöd och samverka med kommuner kring frågan.

ViSK finansieras inte av några utomstående organisationer, utan framförallt av mandatstödet från kyrkomötet, som är kyrkans motsvarighet till riksdag. Det är mycket ska göras på lite resurser. Och det är bråda dagar. Om två helger är det uppstart inför valrörelsen.

– Vi har valupptakt om två veckor. Då ska vi prata strategi och rollfördelningar under valrörelsen. Vi måste vara resurseffektiva och det mesta bygger på gräsrotsengagemang.

När Svenska kyrkan skiljdes från staten var de borgerliga partierna i majoritet i kyrkomötet. Men sedan kyrkovalet 2001 har de sjunkit stadigt, och den röda sidan vuxit sig starkare. I kyrkomötet samarbetar ViSK med S och kan även tänka sig att samarbeta med nomineringsgruppen Öppen kyrka – en kyrka för alla. Men Mona Olsson menar att Socialdemokraterna har gjort en högersväng även i kyrkopolitiken och att det är ViSK som bevarar progressiviteten.

– Även i kyrkopolitiken har sossarna gått till höger och när det inte finns ett vänsterperspektiv så finns det inget att rösta på för den som vill vara progressiv. Vi gör inga högersvängar utan står för en rättvis fördelning.

I dagsläget har kyrkan 6 miljoner medlemmar, varav 5,5 miljoner är röstberättigade. Men röstar i kyrkovalet gör endast 10-15 procent. Och det är en kyrka inför utmaningar som går till val. I och med att ingen längre föds in till svenska kyrkan finns ingen säkrad återväxt av medlemsbasen.

– Vi har en viktig uppgift i att få fler att rösta. Här har vi jobbat hårt på att ha valbara kandidater på alla nivåer. Kommer du till din vallokal för att rösta på ViSK, så ska det finnas en person att rösta på.

– Fram till mitten av 90-talet föddes man in i svenska kyrkan. De som föds idag blir inte medlemmar och samtidigt är det många som går ur. Men svenska kyrkans arbete är en god rekryteringsbas. Många ångrar sig och blir medlemmar igen när de ser det viktiga arbete som kyrkan gör, inte minst inom diakonin. Men det är kyrkomötet som bestämmer kyrkans inriktning och arbete. Därför är det oroande att Sverigedemokraterna växer. Men jag tror att det är viktigare att visa på vad vi vill göra än att låta allt handla om att vilja stänga SD ute, avslutar Mona Olsson.