Nyheter

Halvera biljettpriset i kollektivtrafiken

Under lång tid har kollektivtrafiken blivit dyrare och dyrare. Nu är det dags att politiken tar ansvar. Vi vill halvera biljettpriserna i kollektivtrafiken i sex månader för att hantera situationen här och nu.

Behovet av satsningar på kollektivtrafiken är stort eftersom biljettpriserna har stigit kraftigt under lång tid. På många håll har biljettpriserna dessutom stigit extra mycket under pandemin på grund av bortfallna reseintäkter. När nu kriget leder till ökade priser på en rad områden i vardagen, blir satsningar på billigare kollektivtrafik dessutom ett bra sätt att generellt underlätta miljontals människors ekonomiska situation.

Förslagen vi presenterar nu är tillfälliga för sex månader för att förbättra möjligheten att kunna få med oss fler partier så att förslagen blir verklighet. Vänsterpartiet kommer naturligtvis även fortsätta driva många stora permanenta förstärkningar.

  • Halverad taxa i kollektivtrafiken

Vänsterpartiets långsiktiga mål är en avgiftsfri kollektivtrafik, men redan nu behöver vi få ner priserna. I den extra ändringsbudget som vi vill se ska det därför finnas pengar till att halvera biljettpriset i kollektivtrafiken.

Kostnad: 6 mdkr

  • Förstärkt kapacitet kollektivtrafiken och satsning anropsstyrd kollektivtrafik

För att fler ska kunna åka kollektivt än idag på ett bra sätt behöver kapaciteten öka. Vi föreslår därför ett ökat statligt stöd till den regionala kollektivtrafiken, där vi särskilt lyfter fram kollektivtrafiken i gles- och landsbygd i form av till exempel anropsstyrd kollektivtrafik, byabussar och linjetrafik.

Kostnad: 1 miljard kronor

  • Halverade banavgifter

Sedan 2009 har regeringar av olika kulör höjt banavgifterna för godstransporter på järnväg med nästan 300 procent. För att stödja järnvägsbranschens återhämtning vill vi halvera banavgifterna. Det skulle stärka ekonomin i att köra tåg och därmed även göra det möjligt med bättre, billigare och mer pålitlig kollektivtrafik på spåren.

En billig och bra kollektivtrafik är viktig för att få vardagen att gå ihop för stora delar av Sveriges befolkning. Den är också en viktig del i den nödvändiga klimatomställningen. Stora klimatreformer som gör livet bättre för folk i allmänhet är vad som behövs för att klimatomställningen ska bli verklighet, istället för att stanna vid ord på ett papper utan folkligt stöd. Utsläppen pressar vi ned framför allt genom massiva offentliga investeringar där kollektivtrafiken är en viktig del.

Kostnad: 1,1 miljarder kronor

Läs Nooshi Dadgostar om förslagen på Aftonbladet Debatt.