Nyheter

Frivilligt med delade turer – betalt hela dagen

Inom äldreomsorgen råder ofta tuffa arbetsvillkor och många anställda jobbar delade turer, med ett långt obetalt hål mitt på dagen. Det systemet måste bort. Nu vill Vänsterpartiet införa en modell där det ska vara frivilligt att arbeta delade turer och den som väljer det ska få betalt under uppehållstiden.

En miljon kvinnor arbetar inom välfärden i Sverige idag. Under lång tid har de fått en allt tuffare arbetsbelastning till följd av effektiviseringar och nedskärningar. Detta är också något som syns i sjuktalen. Kvinnor som jobbar inom välfärden drabbas oftare av psykisk ohälsa än andra grupper.

– För oss är arbetsvillkoren i välfärden en feministisk fråga. Vi ser hur kommuner och regioner skär ner på verksamheten. Det klart att det får konsekvenser för alla de kvinnor som jobbar i offentlig sektor, säger Vänsterpartiets feministiska talesperson Nooshi Dadgostar.

– Vi har lärare som ska ta hand om lika många barn som tidigare, men med färre kollegor. Vi har vårdpersonal som hoppar över rasten för att hinna med. Det är personal inom äldreomsorgen som inte hinner sitta ned med de gamla en stund, fortsätter hon.

Äldreomsorgen, där 87 procent av de anställda är kvinnor, är ett utsatt område med många sjukskrivningar. Det är en tuff arbetsmiljö, både när det kommer till belastning och stress. Dessutom tvingas många inom äldreomsorgen jobba delade turer, med ett långt obetalt hål mitt på dagen. Nu föreslår Vänsterpartiet ett system för att göra de ofrivilliga delade turerna frivilliga och där personalen får betalt även under uppehållstiden.

– Den som jobbar delade turer har ofta svårt att få ihop livet. Du börjar tidigt på morgonen och kommer hem sent på kvällen och hinner kanske inte ens träffa barnen innan de går och lägger sig. Med den här modellen får du själv välja om du vill arbeta delade turer. Gör du det ska du få betalt hela dagen och dessutom kunna ta ut ersättningen i ledighet. Det här systemet skulle kunna underlätta livet för många som jobbar inom äldreomsorgen.

– Ska vi kunna rekrytera fler personer till välfärden behöver arbetet bli mer attraktivt. Många andra arbetsplatser klarar att lägga upp arbetet utan delade turer, vi tycker inte den kommunala sektorn ska vara sämre. Vi vill ge ett stöd för att personalen ska få större makt att välja en mer sammanhängande arbetsdag. Ställer man upp på delade turer ska man få betalt för det. Det ska kosta för arbetsgivaren, säger Nooshi Dadgostar.

Partiet kommer att avsätta pengar till det i budgeten, man planerar även att driva frågan runt om i landets kommuner.

Vänsterpartiet har länge krävt mer resurser till välfärden. Under våren pressade partiet fram fem miljarder kronor till välfärden från regeringen och förhandlade sedan fram ytterligare 2,5 miljarder kronor tillsammans med M och KD. Det är en bit på vägen, men välfärden behöver mer, anser Nooshi Dadgostar.

– Så länge som regeringen prioriterar skattesänkningar framför en fungerande välfärd för oss alla kommer vi fortsätta kämpa för att välfärden får de resurser som så innerligt behövs.

Läs mer om förslaget här.

Se inslaget i Rapport 7 mars om förslaget här (7:58 in i sändningen).