Nyheter

Fler måste få a-kassa i krisen

Coronakrisen slår hårt mot svensk arbetsmarknad. Från en dag till en annan försvinner folks inkomst och trygghet när företag varslar till följd av krisen. Bara de senaste veckorna har nära 20 000 anställda varslats från sina anställningar och samtidigt har tusentals timanställda och visstidsanställda fått besked om att de inte får jobba kvar.

– Väldigt många av de som nu förlorar sin försörjning har otrygga, tillfälliga anställningar. Det är de som får gå först. Många av dem är inte ens med i a-kassan eller får ingen a-kassa för att reglerna är så krävande. Vi vill öppna dörren för dem, så att det räcker med 15 dagars arbetslöshet för att få grundersättningen i a-kassan. Då slipper människor gå till socialkontoren, då slipper man sälja sina tillhörigheter, säger Jonas Sjöstedt.

Under den borgerliga regeringen 2006–2014 raserades viktiga delar av a-kassan. Villkoren för att kvalificera sig till ersättning skärptes, ersättningsnivån sänktes och avgifterna höjdes för de flesta. Samtidigt har många idag ofrivilliga deltider, timvikariat och andra former av jobb där det är svårt att kvalificera sig till kraven för a-kassa. Som en följd av detta står en stor grupp löntagare idag utanför a-kassan när de nu riskerar förlora jobbet.

Vi vill inte att de som drabbas av dagens kris ska behöva sälja allt de äger och sedan tvingas till försörjningsstöd för att de inte uppfyller kraven för att få a-kassa. Därför vill temporärt sänka kraven för att kunna ta del av a-kassan:

  • Vi vill sänka kraven för hur mycket man ska ha jobbat för att kvalificera sig till a-kassan med hälften. För den som trots de sänkt kraven inte uppfyller kraven vill vi att det ska bli möjligt att få ersättning efter en karenstid på 15 vardagar. Då får man ta del av försäkringens grundbelopp. Det skulle i princip göra det möjligt för alla som idag är arbetslösa att åtminstone ta del av a-kassans grundbelopp.
  • Idag måste man ha varit medlem i a-kassan i 12 månader för att kunna få en inkomstbaserad ersättning. Vi vill sänka det kravet till 3 månader. På så sätt kan många av dem som nu varslas om uppsägning och går med i en a-kassa, ändå uppfylla kraven för inkomstbaserad a-kassa när deras anställning upphör.

Dessutom behöver nivåerna höjas. Under förra mandatperioden fick Vänsterpartiet igenom förbättringar av ersättningsnivåerna. Dessa behöver höjas ytterligare. Idag får endast 27 procent av de arbetslösa en a-kassa som motsvarar 80 procent av sin tidigare lön. För att fler ska få 80 procent av sin tidigare lön bör ersättningsnivåerna höjas. Vi vill därför höja den inkomstbaserade delen från 910 kronor/dag till 1 400 kronor/dag. Grundbeloppet vill vi höja från 365 kr/dag till 450 kr/dag. Vi vill även ta bort nedtrappningen som idag sker efter de första hundra dagarna.

Läs med om förslagen här (pdf)…