Nyheter

En social­politik för människo­värde

Ett jämlikt samhälle med få människor som lever i utsatthet är bra för alla. Välfärdsstaten behöver återupprättas och det förebyggande arbetet stå i centrum. Det är utifrån den insikten som Vänsterpartiet har tagit fram ett nytt Socialpolitiskt program.

– Vi i Vänsterpartiet är de som ska stå längst fram i kampen för människor i utsatthet. Nu har vi tagit fram ett nytt socialpolitiskt program som utgår ifrån klass och som fokuserar på det förebyggande arbetet. Med vår politik bygger vi ett yttersta skyddsnät som bygger på människovärde och rättvisa. Det är vi väldigt stolta över, säger Maj Karlsson, Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson.

Vänsterpartiet anser att det är samhällets uppgift att garantera bostad och grundläggande ekonomisk trygghet. Det är samhällets uppgift att erbjuda vård, hjälp, stöd och skydd utifrån varje individs behov. För det behövs en socialpolitik med hög kunskapsnivå och med stor respekt för professionen men med människors rättigheter och integritet i fokus. Framförallt ska barnens bästa stå i centrum för beslut och bedömning. Det behöver avspeglas i både socialtjänstlagen och i försörjningsstödet.

Hemlösheten brer ut sig i Sverige. Har du inte ingångar till bostadsmarknaden faller du hårt. Det är i första hand en bostadspolitisk fråga. Fler billiga hyresrätter behöver byggas. Det är endast så fler kan få tak över huvudet och ett tryggt hem. Du ska inte behöva stanna i en våldsam och destruktiv relation på grund av att det inte finns någonstans att flytta.

Många människor i hemlöshet har också en beroendeproblematik. De behöver hjälp att komma ur sitt drogmissbruk. Jämfört med hur det ser ut i andra EU-länder är Sverige idag ett land där många dör på grund av narkotika. Personer med missbruk stigmatiseras och behandlas som brottslingar istället för att få den vård de behöver. Den svenska narkotikapolitiken måste därför ändras.

Det är narkotikan som ska vara olaglig, inte de beroende. Vänsterpartiet vill ändra lagen så att det inte längre är kriminellt att vara påverkad av narkotika. Vi anser att varje form av innehav av narkotika ska fortsätta att vara olagligt, samma sak med tillverkning och försäljning av narkotika. Så kan vi underlätta för människor att få den vård de behöver och polisen kan prioritera bättre för att minska narkotikan i samhället.

– Vi ska vara stolta över vänsterns narkotikapolitik. Det är vi som har gått i fronten för sprutbyte, skademinimerande insatser, jämlik hälsa för beroende och bättre vård och behandling. Beroende är en sjukdom. Vi har nu fått andra partier med oss. Samtliga partier i riksdagen vill utreda den nuvarande narkotikalagstiftningen, säger Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson.

Läs det nya socialpolitiska programmet här…

Dela den här sidan:

Kopiera länk