Nyheter
Foto: Agnes Stuber

Detta är våra krav på regeringens budget

I en debattartikel i DN beskriver Nooshi Dadgostar, partiledare och Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, vad som krävs för att Vänsterpartiet ska öppna för att frångå riksdagspraxis och rösta för regeringens budget i höst.

Om regeringen ska få igenom sin budget i september krävs i praktiken Vänsterpartiets stöd. Vi släppte fram Stefan Löfven i statsministeromröstningen i juni och är beredda att också samarbeta om budgeten.

Eftersom regeringen accepterat Centerpartiets krav att inte förhandla med Vänsterpartiet får vi istället presentera våra krav för att stödja budgetpropositionen genom en debattartikel i DN.

Kraven vi presenterar är inte en uttömmande lista på våra budgetförslag – vi kommer att lägga och rösta på vår egen budget – utan ett antal grundläggande utgångspunkter för att vi ens ska överväga att rösta för regeringens budgetförslag när vårt eget har fallit i omröstningen.

Välfärdsstaten Sverige har under många år nedmonterats, både av moderater och socialdemokrater. Det påverkar inte bara vår möjlighet att erbjuda grundläggande samhällsservice, utan också vår förmåga att möta kriser, vare sig det handlar om pandemier eller klimatkris. Den utvecklingen måste vända nu. Vi kan inte längre tolerera ett samhälle där den som slitit ut sig står utan sjukförsäkring, där den som förlorat jobbet inte får hjälp av arbetsförmedlingen, där sjuksköterskor jobbar tolvtimmarspass utan skyddsutrustning.

Våra fyra ramkrav för att stödja regeringens budget är därför:

  • Inga skattesänkningar som inte motsvaras av minst lika stora skattehöjningar.
  • Den offentliga konsumtionen måste öka genom förstärkningar till välfärden i kommuner och landsting. Välfärdsskulden måste betalas av.
  • Budgeten måste, som helhet, öka jämlikheten
  • Budgeten måste innehålla satsningar på jobb och på klimatomställning

Förutom ramkraven kräver vi en stor reformering av sjukförsäkringen och A-kassan, samt garantipensionen, så att de återigen blir försäkringar svenska folket vågar lita på.

Att förhandla via media är en dålig väg framåt. Vi utgår från att det här inte bara är första gången det krävs, utan också sista.

Läs hela artikeln här: DN-Debatt

Se en mer detaljerad lista över våra krav här: Våra krav