Nyheter

Dags att höja pension­er­na – för alla

Garantitillägget som Vänsterpartiet drivit igenom är ett stort steg mot ett fungerande pensionssystem. Men det är inte tillräckligt. Därför går vi nu vidare med ett förslag om höjda pensioner – för alla.

I samband med höstens regeringsbildning drev Vänsterpartiet igenom det så kallade garantitillägget i förhandlingar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det kommer att ge de med lägst pensioner 1000 kronor och en miljon pensionärer i genomsnitt 750 kronor mer i månaden. Detta är ett nödvändigt första steg för att se till att de pensionärer som har det sämst ställt ska få en värdig tillvaro.

Men de allt för låga pensionerna är inte bara ett problem för de som har det allra sämst ställt. Det är ett systemfel. Istället för de 60% av slutlönen som utlovades när det nuvarande pensionssystemet infördes har utfallet blivit mindre än 50%. I praktiken har alltså alla Sveriges pensionärer blivit helt beroende av sidoinkomster utöver sin pension för att få en dräglig levnadsstandard. Det är inte värdigt en modern välfärdsstat, och det är en punkt där Sverige ligger långt efter våra nordiska grannländer.

För att komma till rätta med detta föreslår Vänsterpartiet idag en kraftig höjning av pensionerna. Vårt förslag kommer att höja pensionerna med i genomsnitt 13,4% till år 2024. För en genomsnittlig pensionär med 12 600 kronor i månaden skulle våra två förslag sammantaget innebära en höjning av den disponibla inkomsten med 1606kr per månad.

Det innebär till exempel att en lärare med en slutlön på 41 000 kronor i månaden får cirka 1980 kronor mer per månad i ökad disponibel inkomst. För ett vårdbiträde med slutlön på 24 900 innebär en ökad inkomstpension, kombinerad med det garantitillägg som nu ligger på riksdagens bord, en höjning av den disponibla inkomsten med 1 580 kronor.

Sammantaget skulle detta innebära att målet om 60% av slutlönen uppnås för majoriteten av landets pensionärer pensionärer.

Utöver detta vill vi införa en gaspedal i pensionssystemet, som motsvarighet till den broms som redan finns. Denna gaspedal skulle innebära att pensionerna höjs under de perioder då systemet har goda finanser. På sikt kommer detta att garantera en starkare utveckling av pensionerna än dagens ensidiga system, där det enda möjliga utfallet av skiftande konjunkturer är negativt.

Läs mer här.

Prenumerera på nyhetsbrev