Hoppa till huvudinnehåll

Beskatta bankernas övervinster

I sitt sommartal i Göteborg krävde Nooshi Dadgostar en ny bankskatt, som oavkortat ska gå till att upprätthålla antalet anställda i välfärden.

Vänsterpartiet föreslår en tillfällig skatt på bankernas övervinster, en oligopolskatt.

I likhet med vad som diskuteras i en rad europeiska länder och som redan genomförts ibland annat Tjeckien, Lettland och Spanien föreslår Vänsterpartiet att en tillfällig oligopolskatt införs i Sverige. Så länge det inte finns ett regelverk på plats som garanterar en sund konkurrens på bankmarknaden anser Vänsterpartiet att dessa övervinster ska beskattas. Vänsterpartiet har studerat de europeiska exemplen och finner att den tjeckiska modellen är enklast och mest ändamålsenlig.

Oligopolskatten ska oavkortat gå till att upprätthålla antalet anställda i välfärden. Regeringen har inte gett kommuner och regioner kompensationen för den höga inflationen och SKR beräknar att kommunsektorn får ett underskott på 24 miljarder kronor. Täcker staten inte upp detta underskott
kommer det att innebära stora personaluppsägningar av lärare, sjuksköterskor och omsorgspersonal. För Vänsterpartiet är valet självklart mellan att skydda bankernas oskäliga övervinster och skydda välfärden.

Konkret innebär förslaget att en skatt på 50 procent av bankernas övervinster införs under
perioden 2024–2026 och som kan förlängas om den bristande konkurrensen kvarstår. Övervinster definieras här som den överskjutande vinst som ligger över de fem senaste åren genomsnitt.

Faktaunderlag om förslaget

Stärk oppositionen – ge en gåva till Vänsterpartiet