Hoppa till huvudinnehåll

74 reformer som ställer om på riktigt

För att klara klimatomställningen måste det bli mer gjort. För att Sverige ska nå sina egna målsättningar krävs det kraftfulla åtgärder. Regeringen är inte närheten av det. Man tvekar, utreder och för i flera fall en politik som går tvärt emot de egna målenÖppnas i nytt fönster.

När regeringen nu lägger fram sin klimatplan har den stora brister. Den handlar för lite om åtgärder mot dem som släpper ut allra mest: fossilindustrin och de andra utsläppsjättarna. Den handlar för lite om att det är de rikaste som genom sitt sätt att leva orsakar störst klimatutsläpp. Och den handlar för lite om jämlikhet. I ett jämlikt samhälle, där vi litar på att alla gör sin beskärda del, ökar chansen att alla deltar i omställningen.

Vi lägger nu fram 74 punkter som skulle innebära omställning på riktigt.

Till de viktigaste punkterna hör att statliga bolag och myndigheter ska vara motorer i klimatomställningen – inte bromsklossar.

Vi ska ha ett tydligt klimatmål med nollutsläpp av växthusgaser till senast år 2040.

Vi ska inrätta en grön statlig investeringsbank som slutar låna ut pengar till sådant som förstör, och börjar låna ut pengar till sådant som ställer om.

Vänsterpartiets klimatmotion är underskriven av bland andra partiets klimatpolitiska talesperson Jens Holm och innehåller bland annat följande punkter:

 • Fasa ut klimatskadliga subventioner
 • Kompensera glesbygden för höjda bensinpriser
 • Genomför en grön skatteväxling med höjda miljöskatter, som växlas mot skatter för ökad jämlikhet
 • Ge nya riktlinjer för de statliga pensionsfonderna så att de inte investerar i klimatskadlig verksamhet
 • Minska köttkonsumtionen med minst 25 procent till 2025
 • Kommuner ska kunna kräva gröna res- och transportplaner vid nyetableringar och större ombyggnationer
 • Inför ett förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas
 • Inför en progressiv flygskatt
 • Inför ett stoppdatum till år 2035 för försäljning av fossila drivmedel
 • Förbjud försäljning av nya bilar som drivs med fossila bränslen efter 2025
 • Stötta cyklandet och byggandet av fler cykelvägar
 • Stärk SJ:s samhällsnytta och ta bort kravet på att bolaget ska gå med stor vinst
 • Ta fram en handlingsplan för fördubblad marknadsandel för kollektivtrafiken

Läs hela vår klimatmotion här.