sida

Läs mer om LAS-utredningen

Kritisk analys av LAS-utredningen skriven av mats Wingborg för det fackliga idéinstitutet Katalys:
https://www.katalys.org/publikation/attack-mot-anstallningsskyddet/

Debattartikel undertecknad av ordförandena i de tre fackliga centralorganisationerna LO, TCO och SACO:
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Qo1vyA/nej-anstallda-har-inte-for-mycket-trygghet

Här hittar du själva utredningen som presenterades den 1 juni:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/06/sou-202030/