sida

Nominerings­anmodan

Dags att nominera! Information från Vänsterpartiets valberedning

Mellan 29 oktober till 1 november 2020 håller Vänsterpartiet kongress i Västerås. Kongressen ska utse partiordförande, ordinarie och ersättare till partistyrelsen, programkommission och revisorer. Dessutom ska en ny valberedning utses.

Valberedningen uppmanar nu medlemmar, lokala partiföreningar och distrikt att inkomma med förhandsnomineringar på kandidater till de olika valen.

Vi vill ha följande uppgifter till nomineringarna:

  1. Namn, e-postadress, bostadsort och telefonnummer på den som nomineras.
  2. Vilket val som nomineringen avser.
  3. Kort motivering.
  4. Vilket slag av nominering det är; från medlem, lokala partiföreningar, distrikt eller annat.
  5. Namn på den person, lokalorganisation, det distrikt eller vilken annan som nominerar.

Det finns många kriterier för de olika valen som är viktiga att väga in, förutom kompetens och intresse även t.ex. kön, ålder, geografisk hemvist, etnicitet, facklig tillhörighet och uppdrag och en bra balans mellan hel- och fritidspolitiker. Tänk gärna brett när ni arbetar med nomineringar i distrikt och lokalorganisationer. Uppmana även medlemmarna till enskilda nomineringar!

Valberedningen vill att de nominerade ska vara tillfrågade.
Förhandsnomineringar till kongressvalen (förutom val av valberedning) ska vara valberedningen

tillhanda senast den 21 februari 2020 för att valberedningen ska hinna bereda valen. Nomineringar skickas via e-post till valberedningen: [email protected]

Ni kan även kontakta den i valberedningen som är kontaktperson för ert distrikt, uppgifter om det finns på partiets hemsida. Det går också bra att kontakta valberedningens sammankallande Håkan Eriksson: [email protected] eller telefon 0730-67 88 81.

Observera att nomineringar till ny valberedning ska skickas till [email protected].