Närmare 12 vänstermiljarder satsas i budgeten

Avgiftsfri simskola för barn, en långsiktig satsning på förlossningsvården och höjt studiebidrag. Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom jämlikhetsreformer för närmare 12 miljarder kronor under 2018. När höstbudgeten i dag presenteras finns ett fyrtiotal reformer som kommer från Vänsterpartiet. Det totala reformutrymmet i budgeten landar på 40 miljarder kronor och 11,8 miljarder kommer från förslag som Vänsterpartiet drivit. – Det syns tydligt att Vänsterpartiet har varit…

Vårdpaket från vänster: 4,7 miljarder till vården

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom 4,7 miljarder kronor till vårdområdet under 2018, varav 1 miljard kronor till förlossningsvården. Den största satsningen som inte tidigare presenterats görs på förlossningsvården: en miljard kronor om året 2018-2022. – Den som föder barn ska känna sig trygg med att man får den vård man behöver, men så är det inte alltid idag. Därför är vi väldigt glada över att…

Vänsterpartiet har drivit igenom höjt tak i sjukförsäkringen

Vänsterpartiet och regeringen är överens om att höja taket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018. Det innebär ökad ekonomisk trygghet för över 200 000 svenskar och stärkt förtroende för sjukförsäkringen. – Det är viktigt att människor kan känna ekonomisk trygghet vid sjukdom och inkomstrelaterade försäkringssystem är en viktig del av den svenska modellen. Därför är det också viktigt att taket…

Dubblerat tandvårdsbidrag nästa år

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit igenom en dubblering av det allmänna tandvårdsbidraget för alla åldersgrupper. Detta börjar gälla med start i april nästa år. – Vi vill att alla, oavsett inkomst, ska ha råd att ha bra tänder och därför fördubblar vi tandvårdsbidraget. För oss handlar det om jämlikhet. Precis som att man kan gå till sjukvården oavsett om man är rik eller fattig så ska…

Vänsterpartiets jämlikhetspaket för särskilt utsatta grupper

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit igenom ett jämlikhetspaket med reformer för 2,6 miljarder kronor, som kommer dem med sämst ekonomiska marginaler till del. Det gäller ensamstående föräldrar, fattiga pensionärer, funktionsnedsatta med habiliteringsersättning och de som är beroende av sjuk-och aktivitetsersättning och bostadstillägg.  – För Vänsterpartiet handlar valet 2018 om att ge röst åt alla de människor runt om i Sverige som känner hur klyftorna har ökat.…

Vi går till val med en valplattform för jämlikhet

Jonas Sjöstedt presenterade idag partistyrelsens förslag till valplattform. Det är en valplattform med tydligt fokus på jämlikhet. Förslaget till valplattform för Vänsterpartiet antogs av partistyrelsen i helgen och ska nu diskuteras i hela partiet och beslutas på kongressen i Karlstad 9-11 februari 2018. – För oss handlar valet 2018 om att ge röst åt alla de människor runt om i Sverige som känner hur klyftorna har ökat. De…

Avdrag för fackföreningsavgiften nästa år

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom avdragsrätt för fackföreningsavgiften och borttagande av en karensdag i a-kassan. Två reformer som ökar jämlikheten på arbetsmarknaden. Reformerna beräknas träda i kraft i juli 2018. Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Det innebär en inkomstförstärkning för runt tre miljoner löntagare. Reformen kostar cirka 1,33 miljarder 2018, och…

Vägen fram till stopp för vinstjakten i välfärden ligger klar

Vänsterpartiet och regeringen kommer i höst att lägga fram ett förslag som stoppar vinstjakten i mycket stora delar av välfärden. Ett färdigt lagförslag kommer att läggas fram för riksdagen i mars 2018. Det är en mycket viktig milstolpe i partiets enträgna kamp för att skattepengar ska användas till det som de är avsedda för och inte gå ner i riskkapitalisternas fickor. Tidplanen omfattar även att en utredning ska…

Vi inför ett bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet

Nästa år införs ett statligt bidrag för avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. Det har Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Samtidigt byggs sommarlovsstödet för aktiviteter för barn och unga ut eftersom det har visat sig bli en sådan succé och ska nu gälla alla skollov. – Alla barn har rätt till ett bra sommarlov, oavsett om föräldrarna har mycket eller lite pengar. Därför satsar vi nu…

V-krav ger högre studiemedel

Vänsterpartiet har i förhandlingarna med regeringen om höstbudgeten fått igenom en höjning av studiemedlet. Från och med höstterminen 2018 kommer bidragsdelen av studiemedlet att höjas med 300 kronor i månaden. Nyheten presenterades av Jonas Sjöstedt i hans sommartal i Umeå. Höjningen innebär flera tusenlappar mer om året för de som studerar heltid, vilket berör mer än 500 000 studerande. – Vi är väldigt glada över att ha fått…