Hoppa till huvudinnehåll

Strandskyddet

Strandskyddet behövs för att vi alla ska ha tillgång till sjöar och vattendrag.

Det gäller bad och friluftsliv både för oss idag och för kommande generationer. Strandskyddet värnar både den svenska allemansrätten och vår biologiska mångfald. Vänsterpartiet anser att allmänhetens tillgång till vår natur och den biologiska mångfalden måste värnas mot de förslag på försvagningar av strandskyddet som lyfts under senare tid.