Hoppa till huvudinnehåll

Språk och integration

Det är viktigt att nyanlända får bra möjligheter att snabbt lära sig svenska. Det bör framför allt ske genom att förbättra språkundervisningen. SFI, Svenska för invandrare, behöver få mer resurser.

Det finns inga belägg för att språkkrav för medborgarskap skulle gynna integrationen eller leda till att man lär sig språket snabbare. Språkkrav ökar bara klyftorna genom att de som har goda förutsättningar att lära sig svenska gynnas och de som har sämre förutsättningar oftare hamnar utanför samhället.

Vissa tycker att det borde lagstiftas om kunskaper i svenska för att få jobba inom vår och omsorg. Vänsterpartiet håller med om att det ingår i en god vård och omsorg att få hjälp av människor som vi förstår och som förstår oss. Det bästa sättet att säkerställa det är att se till att vården och omsorgen får tillräckliga resurser och att personalen har utbildning och fasta jobb. Timanställd personal utan utbildning gör det svårare. Lagkrav om språkkunskaper blir fyrkantigt och kan inte kompensera för att vården och omsorgen får för lite resurser.