Hoppa till huvudinnehåll

Socialpolitik

Alla har rätt till ett skyddsnät som fångar upp oss när sjukdom eller arbetslöshet gör att vi faller. Det ska inte bara finnas för dem som har pengar eller anhöriga som kämpar för dem. Ett jämlikt samhälle med få människor som lever i utsatthet är bra för alla.

Ekonomisk utsatthet har ökat när det har skurits ner i välfärden så att a-kassa och socialförsäkringar inte är tillräckligt bra. Idag blir människor som är i behov av samhällets stöd alltmer beroende av ideella krafter. Mycket av det arbetet är bra och viktigt men vår absoluta uppfattning är att det är samhällets uppgift att garantera bostad, grundläggande ekonomisk trygghet och hjälp och stöd. Vi vill att civilsamhället ska vara ett komplement till en rättighetsbaserad socialtjänst, inte dess ersättning.

Trycket på kommunernas försörjningsstöd är stort. Idag fungerar försörjningsstödet inte som ett tillfälligt stöd för dem som inte kan försörja sig på annat sätt. Istället tvingas många leva på försörjningsstöd i flera år. Försörjningsstödet måste följa med inkomstutvecklingen i samhället. Vänsterpartiet har därför föreslagit en höjning av riksnormen för ekonomiskt bistånd med 700 kronor i månaden.

Belastningen på socialtjänsten har ökat och socialsekreterare får inte möjlighet att göra professionella bedömningar enligt socialtjänstlagen. Socialtjänsten måste kunna ge dem som har de största behoven ett bra stöd. Särskilda satsningar måste göras för barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet samt ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet liksom deras familjer. Detta redan innan ungdomarna är i högstadieålder.