Hoppa till huvudinnehåll

RUT och ROT

Vänsterpartiet arbetar för att ekonomin ska fungera för alla – inte bara några få. Idag finns flera avdrag och skattereduktioner som i stor utsträckning går till de med höga inkomster. Dit hör RUT- och ROT-avdragen samt ränteavdragen.

Vänsterpartiet föreslår att skattereduktionen för hushållsnära tjänster, det s.k. RUT-avdraget, avskaffas redan år 2023. Vi har inget emot hushållsnära tjänster. Det vi vänder oss emot är att dessa skattesubventioneras – den som använder hushållsnära tjänster bör betala för det själv. Höginkomsttagare använder RUT-avdragen mycket mer än låginkomsttagare. Detta innebär i praktiken att låg- och medelinkomsttagare subventionerar höginkomsttagares städhjälp. Detta är inte bara orimligt, utan det är också ett slöseri med skattebetalarnas pengar.

ROT-avdraget kan i vissa lägen vara lämpligt som konjunkturåtgärd, men bör avskaffas som en permanent skattereduktion. Med tanke på konjunkturläget väljer vi att behålla ROT-avdraget perioden 2023-2026, men med ett halverat tak.