Hoppa till huvudinnehåll

Jämlikhet

Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett samhälle för alla – inte bara några få. Vi tycker det är fel att en liten elit har hur mycket pengar som helst, samtidigt som många familjer behöver vända på varenda krona för att få vardagen att gå ihop.

Det är många som pratar om jämlikhet men vi gör något åt saken. Vi är det parti som driver en politik som faktiskt skulle öka jämlikheten i vårt land.

Många svenskar möter en tuff vardag. Det är pensionärer som inte får pensionen att räcka till trots ett långt arbetsliv. Det är den stora majoriteten kvinnor som ofta får lägre inkomster och sämre arbetsvillkor än män. Det är alla de som inte kan få ett fast, tryggt arbete utan får nöja sig med tillfälliga, otrygga jobb, och de som slits ut av stress. Hundratusentals svenskar hittar inte en egen bostad som de har råd med.

Sverige är ett land med möjligheter att skapa ett gott liv åt alla som lever här. Den samlade rikedomen är större än någonsin. Trots detta är det många i Sverige som inte får del av framgången. En liten ekonomisk elit drar ifrån oss andra. Det syns tydligt i våra städer, förorter och på landsbygden. Faktum är att Sverige är det land inom OECD där ojämlikheten ökat mest sedan mitten av 1980-talet.

Forskningen visar att ojämlika samhällen leder till ökad kriminalitet, psykisk ohälsa, social utslagning m.m. På senare tid har också allt fler ekonomer visat att ökad ojämlikhet påverkar den ekonomiska tillväxten negativt. Så Sverige har med andra ord mycket att vinna på att skapa ett jämlikare samhälle. Men för det krävs ett rättvisare skattesystem, stärkta socialförsäkringar, och inte minst en politik för full sysselsättning. I vår budgetmotion presenterar vi en plan för ökad jämlikhet. Höjda skatter på kapital, förmögenheter, arv, gåvor och fastigheter m.m. finansierar satsningar på välfärden, socialförsäkringarna, bostads- och infrastrukturfinansieringar samt sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare. På så sätt ökar vi jämlikheten samtidigt som vi stärker välfärden.