Hoppa till huvudinnehåll

Idrott och friluftsliv

För Vänsterpartiet är det centralt att det finns goda möjligheter till idrottande för människor i alla åldrar, oavsett bakgrund, funktionsvariation och ekonomiska förhållanden.

Det handlar om en bred palett av insatser som behövs för att skapa de bästa förutsättningarna för människor att leva ett aktivt liv. Forskningen visar att motion, idrott och friluftsliv är aktiviteter som stärker hälsan och det bör vara fokusområden för politiken på alla nivåer att skapa goda förutsättningar för detta.

Hälsa är en klassfråga. Ofta har både idrottsföreningar och privata aktörer höga avgifter som utestänger många. Så ska det inte behöva vara. . Barnets utveckling och glädje ska stå i fokus och arbetet med att implementera barnkonventionen kommer i hög grad beröra idrottslivet.

Idag finns det inte plats för alla barn som vill börja idrotta. En stor andel av landets kommuner uppger att de har föreningar som får tacka nej till barn på grund av bristen på träningstider. Vi menar att plats för idrott och rörelse måste finnas med som en viktig komponent i samhällsplaneringen och att det ska finnas tillgång till idrottsanläggningar som inbjuder till idrottsutövande för alla, oavsett om dessa idrotter domineras av kvinnor/flickor eller män/pojkar. Planeringen av idrottsytor behöver ske i samarbete med de som ska använda dem och det behövs ökad kunskap om hur man skapar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Utöver idrottsanläggningarna ska det finnas utrymme och möjlighet till lek, fysisk rörelse och spontanidrott i bostadsområden. Det ska vara lätt att vara fysiskt aktiv. Vi vill också satsa på underhåll av vandringsleder, motionsspår och göra det lättare att ta sig ut i naturreservat för att röra sig i skog och mark.

Genom att stödja den stora organiserade idrottsrörelsen och friluftslivets organisationer kan vi ge många människor en möjlighet till ett bättre och friskare liv.

Könsmaktsordningen, där män generellt överordnas kvinnor, genomsyrar hela samhället och idrottsrörelsen är inget undantag. Enligt vår mening bör staten därför på ett mer aktivt sätt använda bidragstilldelningen till idrotten för att ställa krav på ett stärkt jämställdhetsarbete.