Hoppa till huvudinnehåll

EU

EU begränsar demokratin och prioriterar företagens intressen framför miljön, arbetsrätten, folkhälsan och konsumentintressena.

EU:s brister visas på många områden. EU klarade inte av att hantera finanskrisen. EU har inte stått upp för asylrätten och de mänskliga rättigheterna, vilket syns i de flyktingavtal man tecknat med Turkiet och Afghanistan.

Vänsterpartiets kritiska inställning till EU innebär inte att vi struntar i vad som händer i unionen idag. Så länge vi är medlemmar kommer vi att arbeta inom EU för våra politiska mål.

Vi vill vrida unionens politik åt vänster. Vi motverkar EU:s utveckling i federalistisk riktning och arbetar för att föra tillbaka makt till medlemsländerna.

Vi är för att medlemsländerna uppmanas att införa koldioxidskatt på nationell nivå. Intäkterna ska gå till medlemsländerna, inte till EU.

Tillsammans med de andra vänsterpartierna i Norden har vi föreslagit en väg framåt för EU och Norden efter Brexit.

Vänsterpartiet är motståndare till euron. Valutaunionen har skapat och fördjupat ekonomiska problem i många euroländer eftersom EMU påtvingar länderna en ekonomisk politik, ränta och växelkurs som inte passar dem.