Hoppa till huvudinnehåll

EU

I EU arbetar Vänsterpartiet för samma saker som här hemma: en mer effektiv klimatpolitik, en tryggare arbetsmarknad och bättre livsvillkor för vanliga människor.

Vi har genom åren haft stor påverkan på den politiska inriktningen inom EU. Vi har framgångsrikt jobbat för bättre miljöpolitik, stärkta rättigheter för kvinnor och hbtq-personer och skärpta arbetsmiljöregler för att nämna några exempel.

Det är bra att komma överens inom EU om gemensamma miniminivåer för utsläpp, att samarbeta för att exempelvis bekämpa skatteflykt och gränsöverskridande kriminalitet. Men på alltför många områden har EU i praktiken satt sig över medlemsländernas rätt att själva fatta beslut om hur samhället ska fungera. Det har lett till att vi idag har skyhöga elpriser i Sverige, att vi tvingats sälja ut järnvägstrafiken och att det blivit svårare att garantera bra löner och arbetsvillkor i Sverige.

Vi vill se mer av samarbete mellan självständiga stater, och mindre av överstatlighet som begränsar medborgarnas möjligheter att påverka politiken.

Vi vill också förändra inriktningen på den politik som bedrivs i EU. Genom hela EU:s historia har politiken styrts av marknadsliberalism. Det är en ideologi som passerat sitt bäst-före-datum för länge sen. Marknaden kommer inte att kunna lösa klimatkrisen, se till att det byggs bra bostäder eller ge alla barn en likvärdig skolgång.

Det är hög tid att politiken både byter inriktning och istället sätter omsorg om människors livsvillkor, välfärden och klimatet framför företagsintressen.

Vänsterpartiet är motståndare till att införa euron som valuta i Sverige. EU:s 27 medlemsländer har väldigt olika ekonomiska förutsättningar, vilket gör att en gemensam valuta och gemensamma räntor helt enkelt inte fungerar.