Hoppa till huvudinnehåll

Ensamkommande barn och unga

Vänsterpartiet vill se en mänsklig, välkomnande och rättssäker flyktingpolitik i Sverige och Europa.

En sådan politik tar sin utgångspunkt i ett rättighetsperspektiv. Alla ska ha möjlighet att söka skydd undan krig, förtryck och förföljelse och kunna få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt.

Samtliga EU-länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt. Lagliga vägar måste ersätta dagens livsfarliga resor över Medelhavet.

Även om förutsättningar och behov varierar för alla barn och unga har de som kommer som ensamkommande gemensamt att de är barn som sökt asyl i Sverige utan sina föräldrar. De har ofta svåra upplevelser bakom sig och behöver särskilt stöd från det offentliga. Barns rättigheter måste värnas tydligare. Ett starkare diskriminerings- och inkluderingsperspektiv behöver genomsyra mottagandet av ensamkommande barn för att säkerställa att alla asylsökande oavsett till exempel kön, religion eller sexuell läggning får sina rättigheter tillgodosedda och sin trygghet garanterad.

De ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige de senaste åren har farit väldigt illa till följd av politiska beslut, myndigheternas agerande, bristande rättssäkerhet och lång väntan på asylbeslut. Denna osäkra och svåra tillvaro har skapat stora påfrestningar och flera fall av självskadebeteenden och självmord. Som svar på deras svåra situation har flera rörelser växt fram i Sverige. Vänsterpartiet är en del av dessa rörelser. Vi menar att de ensamkommande barn som drabbats hårt av den svenska asylpolitiken nu bör få amnesti och därigenom en chans att starta sina nya liv i Sverige.