Hoppa till huvudinnehåll

Droger och beroende

Alla har rätt till en bra hälsa och vård. Idag har ungefär 100 000 personer ett missbruk av narkotika eller läkemedel. Många våldsbrott begås under påverkan av droger. Tillgången till droger måste begränsas kraftfullt och det preventiva arbetet stärkas.

Vänsterpartiet avvisar alla förslag som skulle innebära att illegala droger legaliseras. Det skulle göra att marknaden utvidgas och att fler riskerar ett drogberoende. Tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara olagligt. Narkotikamarknaden leder till grov och brutal kriminalitet. Detta både genom efterfrågan från brukare i socialt välbärgade områden och från grava narkotikamissbrukare.

Narkotikabruk kan leda till grov social misär. 1988 kriminaliserades bruket av narkotika. Då som nu anser Vänsterpartiet att detta var fel. Personer som lider av narkotikamissbruk måste få vård och bli friska. Idag dör hundratals människor av överdoser varje år. Liv måste räddas, därför måste själva bruket av narkotika avkriminaliseras. Det innebär att det inte ska vara olagligt att vara påverkad, men innehav av narkotika ska fortsätta vara olagligt. Så kan stigmatiseringen av missbrukare minskas och polisens arbete kan fokusera på allvarligare brott, som till exempel att bekämpa försäljningen av narkotika.

I dag är det svårt att få vård och stöd vid missbruksproblem. Många nekas hjälp och ibland har den vård som erbjudits inte varit relevant och evidensbaserad. Vänsterpartiet vill ha en förstärkt vårdgaranti för personer med missbruk och beroende. Sprututbyte är ett självklart verktyg för att minska smittspridning av till exempel hiv och hepatit, men är också en hälsopolitisk åtgärd för att erbjuda andra medicinska eller sociala insatser som människor med missbruk kan ha behov av.

Alkoholkonsumtionen måste minska eftersom den leder till ohälsa och sociala problem. Vi vill ha en restriktiv alkoholpolitik. Tillgången ska kontrolleras med alkoholskatter, försäljningsmonopol (Systembolaget), sänkta införselkvoter från andra EU-länder och förbud mot alkoholreklam.