Hoppa till huvudinnehåll

Dödshjälp

Frågan om aktiv dödshjälp innebär etiska överväganden som mycket grundligt måste göras och som talar för att dödshjälp står i stark kontrast till det som är vårdens främsta uppgift – att bota, lindra och trösta.

Förutom de etiska överväganden som behöver göras finns del en hel del lagtekniska och praktiska överväganden som behöver till. Det vore därför bra med en statlig utredning i frågan för att belysa vikten av en seriös, faktabaserad och trovärdig debatt.