Hoppa till huvudinnehåll

Djurskydd

Vänsterpartiet arbetar för att stärka djurskyddet och respekten för djur som kännande individer. Vi vill förbättra djurens möjligheter till naturligt beteende och utevistelse.

Minkfarmning bör avvecklas och en handlingsplan bör tas fram för att minska antalet djur som används i djurförsök samt att djurtransporterna ska bli färre, bättre och kortare. Möjlighet till naturligt beteende saknas fortfarande för många djur. Vi anser att det inte är acceptabelt att höns i äggindustrin fortfarande kan hållas i burar där de inte kan sträcka ut sina vingar eller att vilda djur tillåts inom cirkus.

Ett stärkt djurskydd har också positiva effekter för livsmedelsproduktionen genom exempelvis låg antibiotikaanvändning. Dessutom minskar risk för spridning av pandemier. Vänsterpartiet föreslår mer pengar till länsstyrelserna för att förbättra djurskyddskontrollerna. Vi vill även satsa mer på stöd till landsbygden för att stödja lokalt producerade livsmedel. Detta leder i kombination med minskad köttkonsumtion till förbättrade förhållanden för våra djur.