Hoppa till huvudinnehåll

Betyg

För att garan­tera elevernas rätt till kunskap behöver deras kunskapsutveckling följas upp. En tydlig och likvärdig uppföljning i tidig ålder är bättre än tidiga betyg.

Det finns ingenting som talar för att betyg i tidiga åldrar har en positiv effekt på inlärningen, tvärtom ger det upphov till stress och tidig utslagning.

Ordningsbetyg skulle inte lösa ordningsproblem i skolan. Det skulle mest leda till mer och onödig administration för lärarna, vilket går ut över undervisningen. Istället vill vi se till att finns fler vuxna i skolan, det kräver ökade resurser och ett stopp för vinstjakten.