Hoppa till huvudinnehåll

Anställningstrygghet

Att ha ett otryggt jobb innebär många nackdelar för individen. Man vet inte hur länge man får jobba kvar, ekonomin är osäker och det är svårt att teckna ett hyreskontrakt eller låna pengar till en bostad.

Ett otryggt jobb gör det även svårare att säga ifrån på jobbet när det behövs, till exempel om det är en farlig arbetsmiljö eller om chefen beter sig dåligt. Många med otrygga jobb är hellre tysta av rädsla för att förlora jobbet. Otrygga jobb ger helt enkelt otrygga liv.

Idag har allt fler arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden otrygga jobb. Den mest osäkra anställningsformen, allmän visstidsanställning, har ökat kraftigt de senaste åren. Förskjutningen mot mer otrygga och osäkra anställningar har slagit särskilt hårt mot vissa branscher som vård och omsorg, hotell och restaurang samt handel. Unga, kvinnor och utomeuropeiskt födda är särskilt drabbade. De osäkra anställningarna leder till stress, ohälsa och lägre facklig organisering.

Regeringen vill nu, genom ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS), försämra anställningsskyddet och försvaga arbetstagarnas trygghet ännu mer. Både arbetare och tjänstemän skulle drabbas. Vänsterpartiet säger nej till alla former av försämringar av anställningstryggheten. Vi vill istället minska de otrygga anställningarna, stärka anställningsskyddet och öka arbetstagarnas trygghet. Löntagarna på svensk arbetsmarknad behöver mer trygghet – inte mindre. Vi behöver fler trygga jobb – inte färre. Anställningsskyddet behöver stärkas – inte luckras upp.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • att allmän visstidsanställning avskaffas och att det istället införs objektiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställningar. Det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt.
  • att LAS ändras för att motverka hyvling av den anställdes sysselsättningsgrad, det vill säga att arbetsgivaren ger de anställda färre arbetstimmar istället för att säga upp någon.
  • att tvåpersonsundantaget i LAS, som gör det möjligt för arbetsgivare med högst tio anställda att undanta två personer från turordningslistan vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, tas bort.