sida

Politisk strategi – en kurs i politiskt hantverk

”Kurser i politiskt hantverk” är partiets nya studiesatsning på kommunikation och strategi. Först ut är kursen ”Politisk strategi”. Kursen ordnas av distrikt under 2020/2021 och är lösenordsskyddad som distrikten kan få via [email protected]

För partiets och rörelsens utveckling framöver är det centralt att kunskap om och verktyg kring politisk strategi utformas, sprids och praktiseras på alla nivåer. Det behöver bli så lätt som möjligt att få ett grepp om vår politiska strategi, översätta den till lokala förhållanden och bygga den egna organisationen samt kommunikationen utåt kring den. Kursen ”Politisk strategi” ska ge just denna kunskap och praktiska redskap för att kunna förstå, utveckla och använda vår politiska strategi i vardagsaktivismen och partiföreningarnas kort- såväl som långsiktig planering och målsättning.

Kursen ska möjliggöra att politisk strategi inte bara stannar i den politiska ledningen på central nivå utan att den förankras och omsätts på den nivå närmast medlemmarna och väljarna – i partiföreningarna. Detta underlättar även synergieffekter mellan partiets olika organisationsnivåer.
Kursen består av en studiehandledning och en PowerPoint-presentation som kurshållare kan använda men finns även som studiehäfte för självstudier kan användas till egna studier i studiecirklar. PS-ledamöter ska vara kurshållare.

Här kan du ladda ned studiematerialen till kursen.