sida

Politisk kommunikation – en kurs i politiskt hantverk

Kursen ”Politisk kommunikation” ger konkreta redskap för att väva ihop politisk strategi, målgrupper och kommunikation. Kursen väver ihop text med bild- och videomaterial och tar upp aktuella exempel kring politisk kommunikation idag. Fokus ligger på att genom praktiska övningar utveckla kunskap och färdigheter för att nå ut med politiska budskap och aktiviteter på lokal nivå. Det är så hela partiet stärks i en gemensam ansträngning att bygga ut vår rörelse framöver.

Kursen riktar sig framförallt till partiföreningsstyrelser (men alla medlemmar är välkomna!).

Kursen erbjuds både som självstudier och som material till föreläsningar/studieträffar där en kursledare håller i kursen. Därför kommer kursen med två olika versioner av en presentation och en studiehandledning – en version för självstudier och en version för kursledare till föreläsningar/studieträffar i partiföreningar eller distrikt.

Kursen tar cirka 2 timmar som självstudier och något längre som föreläsning i partiföreningar eller distrikt. Ett detaljerat upplägg ingår i studiehäftet/studiehandledningen.

Kursen är lösenordsskyddad. Kontakta [email protected] för tillgång till materialet.

Du hittar materialet till kursen genom att klicka här.