sida
Bild på Jonas Sjöstedt tillsammans med massa männsikor

Nyamedlemsskolan

Eftervalsstudier för nya medlemmar.

Vi är en växande vänsterrörelse och ett större parti än vi varit på årtionden. Så har det blivit för att vi idag utgör den viktigaste kraften för hopp istället för misstro, rättvisa istället för ojämlikhet och för att driva hela samhällsutvecklingen åt vänster. Tar vi vara på våra nya medlemmar är det bara början.

Ett led i att göra det är de studier för nya medlemmar som partikansliet tagit fram och som nu alla distrikt uppmanas att bjuda in alla nya medlemmar till (alla distrikt uppmanas att anmäla när och var dessa träffar hålls till [email protected]). Alla partiföreningar uppmanas sedan att följa upp dessa studier med träffar för sina medlemmar. Om ditt distrikt eller din partiförening hittills inte anordnat någon kurs för nya medlemmar, hör av dig till ditt distrikt eller till [email protected] för att se om det finns möjlighet att anordna sådana.

Alla distrikt är kontaktade om detta och eftervalsstudierna finns att ladda ned här. Lösenord för att komma åt dem går att få via [email protected].

  • Nyamedlemsskolan träff 1 (distriktsträff)
  • Nyamedlemsskolan träff 2 (partiföreningsträff om hur man blir aktiv)
  • Nyamedlemsskolan träff 3 (partiföreningsträff med politisk fördjupning baserad på valbudskapet)

Ladda ned materialet för eftervalsstudier för nya medlemmar här…

Kontakt: [email protected]