sida

Facklig-politisk vänsterskola

Vänsterpartiet är en del av arbetarrörelsen, och många partimedlemmar är förtroendevalda i fackföreningsrörelsens olika organisationer. Facklig-politisk vänsterskola är en centralt understödd studiesatsning som riktar sig både till erfarna och nya medlemmar som är fackligt engagerade/aktiva på sina arbetsplatser, och utbudet är format för att tillfredsställa flera kunskapsnivåer. Sammantaget syftar skolan till att stärka partiets fackligas arbete, och underlätta partimedlemmarnas fackliga och politiska engagemang.

Innehållet i den facklig-politiska vänsterskolan utgörs av en bredd av frågor. Deltagarna ska få insikter i det fackliga engagemangets historia, ordentliga kunskaper i ett antal högaktuella facklig-politiska frågor, samt i metoder för facklig organisering, medlemsrekrytering och opinionsbildning.

Skolan äger rum i form av lokala studiecirklar i samarbete med ABF, och löper över ett helt läsår. Studiematerialet utgörs av webbaserade föreläsningar som tillhandahålls från partiet centralt. Studiecirklarna arrangeras lokalt i partidistrikten. Efter att tillsammans ha tittat på föreläsningen diskuterar deltagarna i cirklarna tillsammans utifrån gemensamma diskussionsfrågor, och under ledning av studiecirkelledare. Extra uppgifter och material tillkommer under resans gång utifrån behov och önskemål från deltagarna.

För frågor om Facklig-politisk vänsterskola, kontakta Gunnar Westin, som nås på telefon 072-221 55 65 eller via [email protected].

Föreläsningar och diskussionsfrågor (läsår 1)…
Föreläsningar och diskussionsfrågor (läsår 2)…